Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Darekon Elektronikproduktion | 09 april 2021

2020 var ett bra år för Darekon – både ekonomiskt och operativt

Finska Darekon meddelar att även om 2020 var ett annorlunda år, så präglades det ändå av flera framgångar – där bland en effektivisering av verksamheten samt nya investeringar i produktionen.

Att personalen tillbringade mer tid än vanligt i hemmakontor är föga förvånande. Men Darekon menar att på grund av att man såg till att de som kunde jobba hemifrån också alltid gjorde det kunde bolaget säkerställa att verksamheten vid att tillverkningsanläggningar fortsatte oavbrutet – under hela året. Nettoomsättningen 2020 landade på 53,7 miljoner euro, vilket är en ökning med nästan sex procent (2019 51,1 miljoner euro). Rörelseresultatet ökade något från föregående år och uppgick till 3,5 miljoner euro, eller 6,5 procent. Antalet anställda vid årets slut var 316, vilket faktiskt är en ytterligare anställd än året innan. Fjolårets viktigaste investering var en ny modern SMT-lina som bolaget införskaffade för fabriken i Haapavesi under våren. Investeringen nästan fördubblade Haapavesisverksamhetens SMT-kapacitet. Investeringen omfattade också en ny maskin för lödpastaprinting, ett 3D AOI-inspektionssystem samt en ny selektivlödare. Darekon menar att dessa investeringar drevs av en stark ökning i efterfrågan på medicintekniska produkter under våren. Haapavesi var dock inte den enda anläggningen som fick en uppdatering i maskinparken. En ny lacklina förvärvades för anläggningen i Nyslott – Savonlinna som staden heter på finska – som mer än fördubblade lackeringskapaciteten och bidrog till, enligt bolaget, en helt ny flexibilitet för verksamheten.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2