Annons
Annons
© Recab Embedded | 14 april 2021

Industriella datorer från Recab mäter utsläpp i FluxSense lösning

Den västkustbaserade gasutsläppsspecialisten FluxSense nådde ett läge där deras hemmaodlade lösning för bolaget mätcentraler helt enkelt inte höll måttet. Lösningen blev blev ett samarbete med Recab.

FluxSenseAB såg dagens ljus redan 2001. Det hela började med att bolaget knoppades av från Chalmers tekniska universitet i Göteborg. Målet för bolaget uttrycks ganska enkelt, de ville tillhandahålla en möjlighet att utföra tillförlitliga mätningar av diffusa utsläpp för petroleumindustrin och den petrokemiska industrin. Hela tiden sedan starten har bolaget arbetat i nära samarbete med Chalmers – faktum är att bolaget är den enda licensinnehavaren för tekniken Solar Occultation Flux som utvecklades vid Chalmers – och vd Johan Mellqvist arbetar fortfarande deltid som professor vid universitet. FluxSense utvecklar mobila och stationära mätcentraler för att kunna just mäta utsläpp inom industrin. Till en början erbjöd bolaget endast tjänster för att mäta utsläpp såsom kolväten från industrier, men under de senaste två åren har de utökat sin verksamhet det är här dessa mobila (kundstyrda) och stationära (fjärrstyrda av FluxSense AB) mätcentra kommer in i bilden. Vi talar om komplexa anläggningar med höga krav på tillförlitlighet i sina applikationer – och det är just för att säkerställa tillförlitligheten som man nu har vänt sig till Recab för expertis. Men låt oss backa bandet lite. Först och främst, varför är detta viktigt? Jo, för kunskap om utsläpp och koncentrationer av de gaser som lämnar industrier är avgörande för kunna skapa effektiva regler och minskningsåtgärder. Diffusa (det vill säga icke-kanaliserade) utsläpp från stora anläggningar har historiskt sett både varit dyra och besvärliga att mäta, om det ens varit möjligt. Detta har i sin tur lett till en idealiserade beräkningar baserade på modeller och uppskattningar. Vilket i sin tur leder till resultat som är långt ifrån korrekta. För de första mätsystemen som Fluxsense sålde använde bolaget bärbara datorer. De fyllde sin funktion men de behövde in och ut ur bilarna – så lösningen var på många sätt ändå både ineffektiv och opålitlig. Då mätsystemet i sig är ett komplicerat system finns det inget utrymme för att låta datorerna att vara en felfaktor. På grund av detta började FluxSense undersöka möjligheten att använda industriella datorer istället. Det är då de kom i kontakt med Recab. – Vi behövde två enkla men ändå mycket tillförlitliga datorer som kunde bearbeta och genomföra dessa mätningar inom våra mobila och våra stationära lösningar. Det är av största vikt att datorerna kan göra mätningarna hela tiden eller vid den programmerade tiden. Om datorerna misslyckas misslyckas mätningarna och blir opålitliga, vilket motverkar hela syftet, förklarar Samuel Brohede COO vid FluxSense i ett pressmeddelande från Recab. Efterfrågan på en pålitlig produkt av detta slag beskrivs som hög, både när det gäller det mobila som stationära utförandet. Och datorerna i dessa måste både kunna köra styrsystemen och lagra mätdata. Men samtidigt måste också den mobila lösningen vara användarvänlig nog för att kunderna lätt ska kunna hantera den, och de stationära lösningarna ska klara av att köras 24 timmar och dygnet. Det vill säga systemen, och datorerna, måste kunna rull hela tiden och kontinuerligt bearbeta data och leverera tillförlitliga siffror – det ställer en del krav på datorerna ska vara robusta och hållbara också. – Både sol- och vindförhållanden är väsentliga för att kunna utföra några av våra mättekniker. Beroende på väder kan våra möjliga mätdagar, eller till och med timmar, vara mycket begränsade. Därför är det absolut nödvändigt att datorerna fungerar när de behövs, förklarar Brohede. Det kommer kanske inte direkt som någon nyhet att industriella datorer har en högre driftsäkerhet är en vanlig bärbar enhet på konsumentnivå. Dessa datorer är robusta saker som står pall för en hel det påfrestning från vibrationer och stora temperaturskillnader. En annan fördel är också att modulerna inte ändras så ofta som när det kommer till kommersiella datorer. – Vi tycker att samarbetet med Recab har fungerat riktigt, riktigt bra. Så fort vi har haft en fråga har vi fått ett detaljerat svar och vi har fått mycket hjälp genom åren. Vi gjorde helt rätt val när vi valde Recab som leverantör för två år sedan. Det finns många industridatorer som inte fungerar, men dessa har hittills fungerat mycket bra, säger Oscar Isoz, Technical Specialist hos Fluxsense.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2