Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE Elektronikproduktion | 19 april 2021

Ny rekordnivå för Note under första kvartalet 2021

Utifrån den nuvarande marknadssituation – och det orderläge som bolaget sitter på – bedömer vd Johannes Lind-Widestam att förutsättningarna för bolaget att nå en tillväxt om 10-20 procent som mycket goda.

Under det första kvartalet 2021 uppgick försäljningen för kontraktstillverkaren till 502 miljoner kronor, en ökning med 6 procent från 475 miljoner kronor under samma period i fjol – rensat för valutaeffekter var tillväxten 11 procent. Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 40 miljoner kronor från 33 miljoner kronor. Rörelsemarginalen stärktes med 1,0 procentenhet till 8,0 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 38 miljoner kronor. en ökning med 35 procent från 28 miljoner kronor under det första kvartalet 2020. Resultatet efter skatt landade slutligen på 31 miljoner kronor, en ökning om 37 procent från 22 miljoner kronor. – Lönsamhetsmässigt fortsatte vår positiva trend. Rörelseresultatet ökade med 21% till 40 MSEK innebärande en stärkning av rörelsemarginalen med 1,0 procentenhet till 8,0%, vår högsta nivå någonsin för Q1. För att om möjligt säkerställa leveranserna till våra kunder i den rådande bristsituationen på elektronikkomponenter, främst av halvledare, har vi ökat på våra lager under Q1, vilket kortsiktigt tyngde vårt kassaflöde, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef i ett pressmeddelande. – I spåren av pandemin bromsade vår tillväxt tydligt upp under andra halvåret i fjol. Sedan en tid ser vi dock en mycket stark återhämtning av efterfrågan, såväl från vår etablerade kundbas som från nya kundsamarbeten. Utifrån nuvarande marknadssituation och starka orderläge bedömer jag förutsättningarna som mycket goda att för helåret nå en tillväxt om 10%-20% och fortsätta vår positiva lönsamhetstrend, fortsätter Johannes Lind-Widestam.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-2