Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards via Youtube Komponenter | 20 april 2021

Fingerprints vänder till vinst under årets första kvartalet

Det svenska biometribolaget redovisar en omsättningsökning om 32 procent gentemot motsvarande kvartal 2020, samtidigt visar bolaget upp en rörelseresultat på 1,7 miljoner kronor, i kontrast mot -17,7 under samma period i fjol.

”Den goda efterfrågesituationen bestod under det första kvartalet, vilket reflekteras i en omsättningsökning i konstant valuta om 32 procent gentemot motsvarande kvartal 2020. Den begränsande faktorn för vår försäljning är alltjämt den otillräckliga tillgången till produktionskapacitet hos halvledartillverkarna. Som tidigare kommunicerat har vi intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer. Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021,” säger vd och koncernchef Christian Fredrikson i kvartalsrapporten. Intäkterna för årets första kvartal uppgick till 354,7 miljoner kronor, jämfört med 310 miljoner kronor under samma kvartal 2020. EBITDA uppgick till 17,2 miljoner kronor, jämfört med 11,6 miljoner kronor under jämförelseperioden. Rörelseresultatet landade som sagt på 1,7 miljoner kronor, upp från -17,7 miljoner kronor i fjol. ”Vi har, som tidigare kommunicerats, en mycket positiv syn på utvecklingen av marknaden för biometriska lösningar under de kommande åren. För att förbereda bolaget för nästa tillväxtfas har vi anpassat och optimerat bolagets legala struktur,” fortsätter vd:n Under kvartalet har två regionala kontor har skapats, ett i Shanghai, Kina och ett i Zug, Schweiz. Shanghai-kontoret kommer att vara Fingerprints centrum för affärsområdet Mobile, medan kontoret i Zug kommer att bli basen för bolagets affärsområde Payments & Access. ”I tillägg till detta inrättar vi en försäljnings- och distributionscentral i Singapore, med syftet att effektivisera lager- och distributionshanteringen och därigenom skapa ytterligare globala skalfördelar i vår distributionsverksamhet. Jag är övertygad om att dessa anpassningar kommer att gynna Fingerprints genom ökad flexibilitet, snabbhet, kostnadseffektivitet, och ett tydligare fokus på våra två enskilda affärsområden,” avslutar Christian Fredrikson.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1