Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Veoneer
Teknik |

Veoneer och Swiss Re ska utvärdera och utveckla ADAS-teknologier

Svenska autotech-bolaget Veoneer kommer tillsammans med försäkringsbolaget Swiss Re att samla kunskap kring säkerhetseffekterna från avancerade förarassistansteknologier (ADAS) för att i slutändan kunna förbättra dessa utifrån faktisk verklighetsdata.

Årligen dör närmare 1,4 miljoner och 50 miljoner skadas i trafiken globalt, och har under en tid pekat på att ADAS-teknologier har stor potential i att minska antalet trafikolyckor, trafikdöda och skadade. Under 2019 lanserade Swiss Re ett riskbedömningssystem för ADAS i syfte är att skapa ett fordonsspecifikt försäkringsbetyg baserat på förarassistanssystem. Veoneer och Swiss Re delar intresse för att samla bästa möjliga kunskap om ADAS säkerhetseffekter, så att dessa kan förbättras, skräddarsys utifrån förares individuella beteenden i trafiken samt utvärderas på ett korrekt sätt. Samarbetet innebär att Veoneer kan förbättra sin ADAS-teknologi utifrån Swiss Res empiriska verklighetsbaserade data om ADAS-system, strukturerad utifrån försäkringsrelevanta insikter och omfattande riskmodellering. En ökad förståelse för omständigheterna vid körning, såsom olika vägtyper och väderslag, innebär att nuvarande systems möjligheter och begränsningar syns i detalj. Samtidigt drar Swiss Re fördel av Veoneers expertis inom ADAS, både hårdvara som mjukvara. Informationen kommer användas i Swiss Res riskbedömning för ADAS. – Ökad kunskap om hur olika ADAS-teknologier fungerar i verkligheten i olika delar av världen innebär att vi kan utveckla system där fordonstillverkare globalt stödjer förare på ett ännu bättre sätt. Detta utgör ett nästa steg mot s.k collaborative driving, där samarbetet mellan föraren och teknologin sätts i fokus, säger Steven Jenkins, Chief Technology Officer på Veoneer i ett pressmeddelande. – Vi gläds åt samarbetet med Veoneer som innebär att vi kan vidareutveckla vår utvärdering av avancerade förarassistanssystem. Därigenom kan vi svara mot våra kunders behov av att bedöma de senaste ADAS-teknikerna och deras potentiella inverkan på framtida försäkringspremier, säger Pranav Pasricha, Global Head P&C Solutions, SwissRe.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-2