Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron Elektronikproduktion | 21 april 2021

Kitron: Elektrifiering och industrisektorn driver tillväxten

Kontraktstillverkaren Kitron visar upp en kvartalsrapport med stark tillväxt inom industri och elektrifiering.

Kitrons rapporterar intäkter för årets första kvartal om 938 miljoner norska kronor, en ökning med 7 procent från 878 miljoner norska kronor under samma period i fjol. EBIT uppgick till 65,4 miljoner norska kronor under det första kvartalet, jämfört med 58,4 miljoner norska kronor under jämförelseperioden. Resultatet för perioden landade till slut på 44,6 miljoner norska kronor, en ökning från 40,8 miljoner norska kronor under det första kvartalet 2020. – Vi fortsätter att kapitalisera på två av de mest fundamentala förändringarna i den globala ekonomin: övergången till förnybar energi och elektrifiering och den snabba tillväxten i maskin-till-maskin-kommunikation, säger vd Peter Nilsson i ett pressmeddelande. Han fortsätter och säger att efterfrågan är mycket stark. Men eftersom den allmänna materialförsörjningssituationen fortsätter att utmana måste Kitrons verksamhet vara flexibla för att svara efterfrågan. Under årets första kvartal ökade intäkterna kraftigt inom sektorerna Elektrifiering, Connectivity och Industri, medan intäkterna minskade inom Defense/Aerospace. Som väntat har intäkterna inom medicintekniska produkter gradvis normaliserats efter den höga efterfrågan under 2020. Om vi bryter upp det hela så bidrog sektorn ’Connectivity’ med 86,6 miljoner norska kronor; ’Electrification’ hjälpte till med 296,8 miljoner norska kronor; ’Industry’ med 218,9 miljoner norska kronor; ’Medical’ stod för 147,2 miljoner norska kronor och ’Defence & Areospace’ bidrog med 187,9 miljoner norska kronor. Blickar vi framåt räknar Kitron med intäkter mellan 3,9 och 4,2 miljarder norska kronor. För helåret 2021, med en EBIT-marginalen som förväntas ligga mellan 6,8 och 7,4 procent.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-1