Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor Komponenter |

PiezoMotor växer genom förvärv i Finland

Uppsalatillverkaren meddelar att bolaget ingått avtal om att förvärva Sensapex Oy, en utvecklare och tillverkare av avancerade system för positionering inom bland annat Life Science.

Prislappen för den finska utvecklaren och tillverkaren uppgår initialt till 13,6 miljoner euro, och kommer att bestå dels av kontant betalning på 7,5 miljoner euro och resterande i form av nyemitterade aktier av serie B i PiezoMotor, det framgår av ett pressmeddelande. Sensapex Oy, med säte i Uleåborg, grundades 2008 och utvecklar och tillverkar avancerade system för positionering. Enligt bolaget egen utsago levererar man produkter till 800 kunder i över 40 länder. Sensapex står nu inför att lansera sin tredje generations system som möjliggör fullt ut automatiserade arbetsflöden inom avancerad mikroskopi. Förvärvet av Sensapex beskrivs som ett första steg i PiezoMotors strategi att genom förvärv bygga en företagsgrupp som kan svara på marknadens behov av allt högre precision och miniatyrisering. Med Sensapex med i gruppen kommer PiezoMotor att erbjuda systemlösningar för flera olika marknadsområden och applikationer – där värdet av systemen är högre än värdet av de enskilda komponenterna. Under de senaste tre åren har Sensapex försäljning vuxit med cirka 20 procent på årsbasis. 2020 uppgick företagets försäljning till cirka 20,5 miljoner kronor, och man kunde uppvisa ett EBITA om cirka 5,8 miljoner kronor. – PiezoMotor har bra organisk tillväxt. Med större andel systemleveranser kan vi inom vårt fokusområde Precision dock växa ännu fortare och leverera ännu större värde per genomförd leverans. Genom förvärvet av Sensapex uppnår vi just detta. Sensapex är ett välpositionerat företag med höga tillväxtambitioner. Man lanserar just nu sin tredje generations systemplattform och tillsammans kommer vi att arbeta med integrering av PiezoMotors teknologier i de aktuella systemen, säger PiezoMotors vd Anders Kottenauer i pressmeddelandet. Förvärvet förväntas vara genomfört före utgången av maj månad 2021 – villkorat av att minst 90 procent av kapitalet kan förvärvas.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-2