Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© TYRI Lights Komponenter |

Nya investeringar i TYRI:s eget EMC-laboratorium

TYRI Lights, som levererar smarta belysningslösningar till terräng- och arbetsfordon, har investerat ytterligare 2 miljoner kronor för att kunna göra fler egna tester i sitt EMC-laboratoriet i Göteborg.

Men dessa nya investeringar är det möjligt för bolaget att mäta hur lamporna påverkas av externa störningsfaktorer så som kraftledningar, mobilmaster eller elmiljön på fordonet. Tidigare har TYRI kunnat mäta om lamporna stör annan utrustning, berättar bolaget i ett pressmeddelande. Det övergripande målet med projektet, det vill säga att kunna göra alla tester som behövs för att ta fram nya lampor är ny nått. Bakgrunden till varför man valde att investera i labbet är enligt bolaget tvådelad; nämligen att de externa testningsalternativen både var kostsamma och tidsödande. Och i en agil produktionsprocess, där man både vill testa ofta och tidigt i processerna – för att undvika att sent i hela processen snubbla över utmaningar som försenar – är det helt enkelt mer praktiskt med egen testkapacitet. Det hela ledde till att bolaget började bygga ett eget laboratorium. Initialt kunde man bara mäta hur lamporna påverkade omgivningen. Sådant som kan påverkas är till exempel rundradio, fjärrstynings- och kommunikationsradio samt olika typer av sensorer och kameror. – Det finns ett tydligt ramverk som man behöver uppfylla, men sedan har vi också våra egna förväntningar på vad våra lampor ska klara. Med den utrustning vi hade tidigare kunde vi mäta hur våra lampor påverkade omgivningen. Men nu kan vi även se hur lamporna reagerar på extern påfrestning. Det kan vara allt från att en kraftledning hänger över en åker där en traktor kör, när det står en mobilmast nära en skogsmaskin i arbete eller att annan utrustning på fordonet som genererar störningar, säger Håkan Dalsvik, elektronikingenjör på TYRI och ansvarig för EMC-laboratoriet i pressmeddelandet. Med den nya utrustningen kan TYRI alltså mäta hur omgivningen påverkar lamporna, men det går också att se hur annan utrustning i fordonet påverkar. Det kan handla om en – Även här finns det standarder som ska följas. Ofta är det de externa testanläggningarna som är experter på dessa standarder och man får hjälp av dem att säkerställa att produkten håller för de krav som finns. Nu har vi skaffat oss även den kunskapen själva vilket är väldigt värdefullt i hela utvecklingsprocessen. Nu kan vi, och har förståelse för, alla standarder och kan därför tidigare i processen se till att vi följer dem, fortsätter Håkan Dalsvik. Enligt Håkan Dalsvik handlar inte investeringen enbart om de pengar som bolaget kommer att spara när man nu slipper hyra in sig hos externa testleverantörer, utan den största vinningen är tiden man sparar i utvecklingsarbetet av nya lampor och när man skräddarsyr lampor till kunder. – Att hitta ett fel sent i processen och justera det för att sedan ställa sig i kö för att få en ny tid att testa är oerhört tidsödande och kan påverka vår leveranssäkerhet.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-2
Annons
Annons