Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Group Elektronikproduktion |

Bristen på komponenter slår mot Beijer Groups resultat

– Orderingången steg under det första kvartalet 2021 jämfört med såväl det första som fjärde kvartalet förra året. Vi kan också konstatera att orderingången på 417 miljoner var ett av koncernens hittills bästa kvartal drivet av affärsenheten Beijer Electronics fina utveckling, säger Beijer Groups vd Per Samuelsson.

Orderingången för gruppen steg med tre procent och uppgick under årets första kvartal till 417 miljoner kronor, jämfört med 406 under samma period i fjol. Nettoomsättningen uppgick till 351 miljoner kronor, en nedgång från 395 miljoner kronor under jämförelseperioden. Rörelseresultatet blev 4,6 miljoner kronor, ner från 8,4 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade slutligen på 1,6 miljoner kronor, ner från 5,2 miljoner kronor under det första kvartalet under 2020. – Som vd är jag självfallet inte nöjd med resultatnivån under det första kvartalet men vi är nu på rätt väg. Omsättningen var oförändrad jämfört med det fjärde kvartalet medan resultatet förbättrades till ett svagt plus, förklarar Per Samuelsson i kvartalsrapporten och fortsätter. – Samtidigt bedömer vi att vi fick ett bortfall i försäljningen på 8-10 procent under det första kvartalet till följd av den globala bristen på vissa komponenter vilket hämmade leveranskapaciteten. Det påverkade i sin tur resultatet under perioden som skulle varit högre i annat fall. Om vi bryter upp omsättningen i gruppen så ser vi att enheten Westermo bidrog med 187,4 miljoner kronor, Beijer Electronics stod för 143,8 miljoner kronor och Korenix i sin tur med 22,3 miljoner kronor. Per Samuelsson pekar på att den tidigare svaga efterfrågan som branschen upplevde till följd av pandemin har nu på sätt och vis ersatts av en kapacitetsbrist. – Vi fokuserar på att hantera situationen med inriktning på att förstärka leveranskapaciteten samtidigt som högsta prioritet ges åt försäljning och tillväxt. Och trenden är tydlig – efter att botten passerats under det tredje kvartalet 2020 har vi fått en gradvis återhämtning i efterfrågan. Trenden har förstärkts månad för månad. I kvartalsrapporten framgår det att både Beijer Electronics och Korenix sett en markant uppgång i orderingången. Försäljningen var i nivå med den under som registrerades under det fjärde kvartalet 2020, men lägre jämfört med det första kvartalet 2020. Men trots Trots lägre försäljningsvolymer jämfört med första kvartalet 2020 förbättrade affärsenheterna sina resultat något man tillskriver god kostnadskontroll och förra årets besparingsprogram. Under kvartalet flyttade också Westermo fram positionerna inom tågsegmentet via förvärvet av tyska ELTEC i mars. Det tyska bolaget beskrivs komplettera Westermo med sitt focus på uppkoppling via trådlösa kommunikationslösningar ombord på tåg och tunnelbanor.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-2
Annons
Annons