© amy walters dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 april 2021

Northvolt och Volvo inleder nytt batteriprojekt

NyBat, ett nytt forskningsprojekt inom innovationsprogrammet Metalliska material, kommer att undersöka prestanda och kvalitet på Northvolts litiumjon NMC battericeller, tillverkade av material från använda batterier från Volvo Cars.

Elbilar har under en längre tid lyfts fram som den gröna vägen för bilindustrin. Men det finns dock fortfarande en del att göra för att det verkligen ska bli grönt. För att det hela ska fungera som en verklig hållbar ersättning till förbrännings-motordrivna fordon, behöver den energi- och materialkrävande batteriproduktionen förbättras. Den första biten kan tyckas rätt självklar men är ändå värd att upprepa, batterierna behöver tillverkas med fossilfri el. Den andra biten är vad det just nu investeras stora pengar i – nämligen att den snabba takten som omställningen sker i riskerar att leda till en brist på råvaror, vilket ökar behovet av effektiv återvinning. I ett pressmeddelande från Metalliska Material framgår det att konventionella återvinningsmetoder fokuserar på ett fåtal värdefulla material, och att man hittills inte kunnat återvinna material av tillräckligt hög renhet för att göra nya batterier. Nya, alternativa metoder har dock bedömts för dyra eller olämpliga för storskalig produktion. Det hela har lett till att batteriåtervinning har blivit ett allt hetare ämne och viktigare uppgift – och det kommer även krävas i högre grad av ny EU-lagstiftning. Inom NyBat kommer renheten hos de återvunna metallsalterna att mätas genom att karaktärisera katoder tillverkade av material från en optimerad återvinningsprocess. Mer specifikt kommer projektet att studera påverkan av icke-metalliska föroreningar på batteriets prestanda. Ytterligare steg i återvinningsprocessen kan komma att föreslås för att hantera dessa föroreningar. En annan aspekt som tas up är batteriåldring, som redan är en viktig egenskap för ett batteris livslängd i en bil. Projektet kommer därför undersöka om det är några nya åldringsfenomen som uppkommer hos celler tillverkade från återvunnet material, jämfört med när jungfruligt material har använts. – Projektet är ett unikt samarbete mellan Volvo Cars och Northvolt, med Chalmers och Uppsala universitet som högskolepartners. Målet är att undersöka hur bra nya battericeller tillverkade från återvunna batterier kan bli. Jag ser fram emot att vi tillsammans kommer lära oss mer om batteriåtervinning, och att koppla ihop återvinningsprocessen med hur väl det färdiga batteriet fungerar, även efter lång tids användning, säger Anna Hägg, projektledare hållbara batterier på Volvo Cars samt projektledare för NyBat i ett pressmeddelande. NyBat har en total budget på 7,7 miljoner kronor varav 3,85 miljoner kronor kommer från Vinnova.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2