Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion |

Ökad lönsamhet för Hanza under årets första kvartal

– Vi såg under förra året hur våra mogna tillverknings­­­kluster klarade att möta en snabbt varierande efterfrågan, med god lönsamhet. Vi arbetar nu aktivt för att bygga upp våra mindre kluster för att skapa en motsvarande nivå i hela koncernen, kommenterar vd Erik Stenfors delårsrapporten.

Under årets första kvartal registrerade Hanza en nettoomsättning som uppgick till 567,4 miljoner kronor, en nedgång från 599,1 miljoner under samma kvartal i fjol. Tillverkaren nämner dock att det finns kvantifierbara poster som påverkar jämförelsen med fjolårets kvartal, dessa poster uppgår till cirka -70 miljoner kronor. Justerat för dessa var tillväxten cirka 7 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 22,5 miljoner kronor, upp från 20,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,0 procent. Kostnader direkt kopplade till bolagets förvärv av Suomen Levyprofiili belastade kvartalet med 6,0 miljoner kronor. Och vi räknar bort denna post uppgick rörelseresultatet till 28,5 miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 9,1 miljoner kronor, en klar ökning från 6,4 miljoner kronor. Under kvartalet förvärvade och tillträdde Hanza Suomen Levyprofiili Oy, en finsk tillverkare av plåtmekanik med drygt 100 medarbetare. Vd Erik Stenfors berättar i rapporten hur bolaget förra året såg sina mogna tillverknings­­­kluster klara att möta den snabbt varierande efterfrågan, och detta med god lönsamhet. Planen nu är att jobba upp bolagets mindre kluster så att de ligger på en nivå som matchar resten av koncernen. – Vi ser en god utveckling av vår försäljning och vi har under kvartal 1 beslutat om kapacitets­höjande maskininvesteringar om cirka 30 miljoner kronor som kommer att installeras under hösten. Parallellt uppför vi vår nya produktionsanläggning för komplex montering i Estland som kommer att invigas i början av nästa år, säger vd Erik Stenfors i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons