Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Pandemin fortsätter att tynga Aspocomp

Den finska mönsterkortstillverkaren rapporterar om ett kvartal där pandemin fortfarande tynger bolagets verksamhet.

Under årets första kvartal uppgick bolagets nettoförsäljning till 6,2 miljoner euro, en minskning om 7 procent från 6,7 miljoner euro under samma period förra året. Nettoförsäljningen minskade stadigt i nästan alla kundsegment, förutom Industrial Electronics som såg en tillväxt på 22 procent. Det fem största kunderna under perioden stod för 48 procent av intäkterna. Sett geografiskt så genererades 87 procent av intäkterna och 13 procent utanför Europa. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -0,5 miljoner euro, jämfört med -0,4 under samma period förra året. Mönsterkortstillverkaren säger att rörelseresultatet belastades i början av året av den låga nettoförsäljningsnivån, en ogynnsam produktmix samt ökade underhållskostnader vid anläggningen i Uleåborg. Orderstocken vid slutet av översiktsperioden var 5,3 miljoner euro. Aspocomp säger i kvartalsrapporten att på grund av pandemin och den resulterande nedgången i den allmänna efterfrågan, liksom av ekonomiska skäl, var vissa kunder tvungna att skjuta upp eller till och med avbryta sina beställningar. Mönsterkortsjättar i Asien har haft överkapacitet på grund av den svagare marknadssituationen, vilket har gjort det möjligt för dem att i snabbt svara på förändrade kundbehov. Företagets produktion vid fabriken i Uleåborg har dock fortsatt normalt och leveranskapaciteten har varit rimlig, skriver bolaget. Aspocomp har även fortsatt att investera i ny kapacitet och ökat sina produktutvecklingsinvesteringar i nya produkter. Aspocomp förväntar sig att efterfrågan kommer att förbättras inom alla kundsegment, samtidigt kan bristen på komponenter hindra den positiva utvecklingen. Utsikterna för helåret är oförändrad. Aspocomp uppskattar att dess intäkterna för 2021 kommer att öka och att rörelseresultat för 2021 kommer att förbättras från 2020. Under 2020 uppgick nettoföräsljningen till 25,6 miljoner euro och rörelseresultatet till -0,1 miljoner euro.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-07 23:13 V22.1.2-2