Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Elektronikproduktion | 29 april 2021

Prevas har nyckelroll i nytt diagnostiksystem som kan rädda liv

Sedan 2017 har ett tjugotal konsulter från Prevas varit involverade mer eller mindre på heltid under olika faser i arbetet med Diagnostiksystemet QuickMIC – ett system som påskynda analysen av blodprover.

Diagnostiksystemet QuickMIC ger laboratorier möjlighet att på bara några få timmar analysera blodprover som ger underlag för patientspecifika behandlingsalternativ vid sepsis. Produkten utvecklas av diagnostikföretaget Gradientech i samarbete med Prevas. Prevas har bidragit med kunskap och erfarenhet inom bland annat projektledning, mekanik och elektronik, kvalitet och mjukvaruutveckling, det framgår av ett pressmeddelande. Sepsis, som tidigare kallades blodförgiftning, är när en infektion i kroppen blir livshotande. Kroppens immunförsvar överreagerar på infektionen, vilket kan skada kroppens organ. Att snabbt kunna avgöra vilken antibiotika en sepsispatient ska behandlas med kan vara livsavgörande. Idag tar det ofta mellan ett och två dygn att analysera prover för att få fram ett MIC-värde, det vill säga den minsta koncentrationen av en viss antibiotika som behövs för att ta död på en viss bakterie. Gradientechs diagnostiksystem QuickMIC övervakar bakterietillväxt i realtid och kan korta den tiden till mellan två och fyra timmar. – Det övergripande syftet med systemet, det vill säga att rädda liv, har bidragit till ett extra stort engagemang och hög energi i utvecklingsarbetet, säger Rickard Joyner, Prevas projektledare i pressmeddelandet och fortsätter. – Från start och genom hela processen har vi också känt att vi har haft kundens fulla förtroende som utvecklingspartner. Det har gett oss bra förutsättningar för att kunna leverera rätt kompetens och lösningar i projektet. I juni lämnar Prevas konsulter över QuickMIC för slutvalidering och produktion. Under hösten ska systemet genomgå kliniska studier på mikrobiologiska laboratorier – inte bara på svenska sjukhus utan även på sjukhus i delar av världen där antibiotikaresistensen redan är ett allvarligt problem med stor spridning.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-2