Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rawpixelimages dreamstime.com Teknik |

TagMaster köper franska Citilog av Axis

TagMaster, som tillverkar och levererar datalösningar och sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, meddelar att bolaget förvärvar alla utestående aktier i Citilog SAS av Axis Communications AB. Köpeskillingen är på cirka 3,4 miljoner euro.

Citilog var först i världen, redan 1997, med att introducera ett videobaserat system för automatisk detektion av trafikincidenter. Med mer än 20 års forskning och utveckling av mjukvara för analys av just trafiklösningar har Citilog legat långt fram i utvecklingen av nya lösningar för trafikoperatörer. Under 2019 introducerade Citilog den första analyshanteringsmodulen för incidenthantering baserad på Deep Learning-teknik. Idag har Citilog har mer än 45 000 kameror och sensorer installerade i över 60 länder över hela världen. Försäljningen för år 2020 låg på cirka 5,8 miljoner euro främst gällande mjukvara med ett EBITDA på minus cirka 0,6 miljoner euro. Efter planerad kostnadsoptimering under 2021 förväntas EBITDA för Citilog vara positiv och nå marginalnivåer i nivå med nuvarande koncernnivå för TagMaster under 2022. Det senaste året bekräftar att TagMasters valda strategi att fokusera på tillväxt inom applikationssegmentet Traffic Solutions var rätt väg att gå. Städer och andra tätbefolkade områden världen över står inför stora utmaningar på grund av snabb tillväxt, ökad befolkning, klimatförändringar, försämrad luftkvalitet och forcerad stadsutveckling. Allt detta ställer nya krav på transportsystemen. För att möta dessa utmaningar krävs intelligenta transportlösningar som effektiviserar trafikflöden och bidrar till den nödvändiga övergången till ett mer hållbart och säkert transportsystem. – Vi är mycket glada över detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Citilog gör oss starkare på ITS-marknaden. Förvärvet adderar även kompetens och mjukvarulösningar inom AI och Deep Learning. Det i kombination med den kompetens som redan finns hos Sensys Networks och TagMaster har vi utmärkta möjligheter för tillväxt på både amerikanska och europeiska marknader, säger Jonas Svensson, vd, TagMaster i ett pressmeddelande. Citilog har sitt huvudkontor i Paris, ett dotterbolag i USA och leds av branschveteraner som har många års erfarenhet av videobaserade trafikhanteringslösningar för smart mobilitet. Förvärvet ger företagen ökad kapacitet för att skapa framtida produkter och datalösningar i USA och Europa, samt en plattform för framtida affärsmodeller för Detection as a Service (DaaS). Samgåendet ger möjlighet till ett mycket tydligt och direkt samarbete mellan Citilog och Sensys Networks inom försäljning och utveckling. TagMaster och Citilog kommer fortsatt att samarbeta med Axis som partners.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons