Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Tobii AB Komponenter |

Tobii delas upp - planerar avknoppning av Dynavox

Tobiis styrelse anser att en uppdelning av Tobii-koncernen i två delar – en bestående av affärsområdet Tobii Dynavox och en bestående av en sammanslagning av affärsområdena Tobii Pro och Tobii Tech – har potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången för båda företagen.

Tobiis styrelse meddelar därför att bolaget kommer att genomföra en översyn av koncernens struktur och har inlett förberedelser för en utdelning av Tobii Dynavox till Tobiis aktieägare, med efterföljande börsnotering av Tobii Dynavox. Sedan starten för 20 år sedan har Tobii byggt upp tre affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. I dag är vart och ett av dessa affärsområden etablerade på sina respektive marknader. Dessa affärsområden har vuxit och mognat sida vid sida och är idag självständiga och framgångsrika verksamheter, samtidigt har synergierna mellan Tobii Dynavox och de två andra affärsområdena har gradvis minskat till en mycket begränsad nivå. – Vi anser att tiden nu är mogen att skapa två separata noterade företag, vilket skulle möjliggöra ökat fokus på respektive affär och göra företagen ännu vassare på att förutse och möta sina kunders behov. Jag är glad att vi nu har nått en punkt där vi är redo att ta detta steg, säger Henrik Eskilsson, vd för Tobii i ett pressmeddelande. – När vi nu inleder det här arbetet ser jag med stor förväntan framemot de möjligheter enkelheten med två separata företag medför, vart och ett med fantastiska medarbetare, som får större befogenheter och organisationer som kan bli ännu mer snabbfotade än idag, fortsätter vd:n. Kent Sander, styrelseordförande för Tobii menar att både styrelsen och ledningen under många år har sett en uppdelning som en naturlig utveckling av bolaget för att maximera potentialen och det långsiktiga aktieägarvärdet. – Genom att dela upp Tobii bildas två investeringsalternativ med helt olika profil, båda med spännande framtidsutsikter och med stark attraktionskraft för investerare med olika inriktning och intresse. Baserat på en stabil insats under hela pandemin, stark utveckling och goda utsikter för alla verksamheter är vår bedömning att Tobii nu är redo för nästa steg i sin utveckling, säger Kent Sander. Under de senaste åren har samarbetet mellan Tobii Pro och Tobii Tech gradvis ökat och det har enligt bolaget blivit uppenbart att det finns tydliga fördelar med att dessa affärsområden arbetar närmare varandra. Ledningen och styrelsen bedömer därför att det nu är lämpligt att påbörja arbetet med att integrera dessa två affärsområden. I pressmeddelandet framgår det att Fredrik Ruben, för närvarande vd för affärsområdet Tobii Dynavox, är tilltänkt vd för det fristående Tobii Dynavox, och att Anand Srivatsa, för närvarande vd för affärsområdet Tobii Tech, är tilltänkt efterträdare som vd för Tobii. – Efter 20 år vid rodret är denna uppdelning ett naturligt tillfälle för mig att lämna över VD-rollen till inte bara en utan två nya starka krafter. Mitt hjärta finns hos både Tobii och Tobii Dynavox, och jag har för avsikt att fortsätta vara djupt involverad och bidra till deras fortsatta framgångar, säger Henrik Eskilsson, vd för Tobii. I samband med den planerade integrationen av Tobii Pro och Tobii Tech har Tom Englund, för närvarande vd för affärsområdet Tobii Pro och vice vd för Tobii, meddelat att han avser lämna bolaget.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-2
Annons
Annons