Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© universal robots Analys |

15-20 % ökad försäljning av cobotar om året fram till 2028

Enligt en ny rapport från Interact Analysis kommer cobots som affärsområde att växa explosionsartat fram till 2028. Elektronik- och fordonsindustrin förväntas bli de stora vinnarna.

Efterfrågan på elektronikprodukter stiger, samtidigt faller priserna på elektronik och komponenter. Bristen på "rätt" och kvalificerad arbetskraft är ett faktum vid sidan av pandemirelaterade reserestriktioner vilket inte gör situationen enklare. Samtidigt ligger uppgiften på tillverkarna att så smärtfritt som möjligt anpassa sig till omständigheterna, och det utan att minska produktiviteten. Svaret har under en tid varit att vända sig till automation när tillgången på arbetskraften har trutit. I en rapport från 2021 som förutspår en fantastisk global försäljningstillväxt för cobotar på 15–20 procent per år fram till 2028, identifierade analysföretaget Interact Analysis fordons- och elektroniksektorerna som de främsta användarna av cobotteknik inom industrin. Under 2019 skeppades 22'459 cobotar, vilket motsvarar en ökning på 18,8 procent från året dessförinnan, enligt rapporten. Under 2019 var de största vinnarna, eller snarare de främsta användarna av cobotar som sagt fordons- och elektroniksektorerna, detta räknar analytikerna hos Interact Analysis kommer att hålla i sig ända in i 2024. De tre främsta användningsområdena där cobots används är materialhantering, monterings- och "pick and place"-applikationer. De främsta spelarna inom marknaden är för tillfället Universal Robots, Techman, FANUC och AUBO som tillsammans håller mer än 60 procent av marknaden. När vi når 2024 spår analysfirman att det är mindre cobotar i <5kg och 5-9kg klassen som kommer att utgöra majoriteten av försäljningen och stå för närmare 80 procent av försäljningsintäkterna. Det är något som Universal Robots, med sin bas i Danmark, också är övertygade om. Som bolaget skriver i ett pressmeddelande är den stora vinningen av cobots användarvänligheten, snabbheten i att faktiskt komma igång med användandet men också framför allt att de har ett litet fotavtryck. Det hela innebär att man undviker behovet att designa om produktionslinjer när man funderar på att peta in cobots i produktionen. Ola Mellström, försäljningschef på Universal Robots i Sverige, beskriver just det, att robotarna kan väggmonteras, takmonteras eller monteras på mobila robotplattformar, allt för att de ska matcha de behoven som finns just för tillfället och erbjuda så stora användningsmöjligheter som möjligt.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons