Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission
Elektronikproduktion |

Inission går i rätt riktning men komponentsituationen oroar

Konsekvenserna av pandemin fortsatte att sätta sina spår även under det första kvartalet 2021 för Inission. Enligt vd Björn Lifvergren var efterfrågan till en början lägre, men steg senare för att i slutet av kvartalet landa på normala nivåer. Dock så finns problematiken från komponentbristen kvar som ett orosmoln.

– Komponentsituationen är fortsatt kritisk. Vi ser ökade ledtider baserat på den ökade efterfrågan av ingående råmaterial, där IoT och fordonsindustrin driver upp behoven. För att motarbeta de störningar som kan uppstå jobbar vi nära våra leverantörer och har ständig dialog med våra kunder. Dessvärre ser komponentbristen ut att fortsätta åtminstone året ut, säger vd:n i kvartalsrapporten. För årets första kvartal uppgick Inissions nettoomsättning till 232 miljoner kronor, en nedgång från 244 miljoner kronor under samma period i fjol. EBITA resultatet landade på 10,3 miljoner kronor, upp från 7,6 miljoner kronor under det första kvartalet 2020. Rörelseresultatet uppgick till 7,9 miljoner kronor, jämfört med 6,3 under jämförelseperioden. Periodens resultat landade till slut på 1,8 miljoner kronor, en mindre nedgång från 2,0 miljoner kronor under samma period i fjol. I kvartalsrapporten framgår det att bolaget redan i ett tidigt skede såg att omsättningen skulle minska och att man snabbt började att anpassa kostnaderna därefter. Det hela ledde till att bolaget såg en lägre omsättning med ett bättre rörelseresultat än under samma period i fjol. Samtidigt framgår det att en del av omsättningsminskningen kan tillskrivas den rådande komponentsituationen, som har orsakat flytt av kundorder på ca 10 miljoner kronor till nästa kvartal. – Vår finansiella ställning är stark och med en soliditet uppgående till 49 procent fortsätter arbetet med att leta lämpliga förvärvsobjekt i oförminskad takt. Det senaste förvärvet är Enedo som är en tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och har verksamheter i Finland, Italien och USA och Tunisien. Med hjälp av Enedos produkter och produktion stärker Inission sitt erbjudande ytterligare, säger Björn Lifvergren i rapporten.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2