Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© GPV
Elektronikproduktion |

Danmarks största EMS:are går som tåget

Danska GPV levererade rekordresultat under årets första kvartal och sätter där med tonen för 2021.

Den starka inledningen på året ledde även till att GPV omvärderade sina utsikter för helåret och förväntar sig nu intäkter mellan 2,9 och 3,0 miljarder danska kronor för 2021. Samtidigt som kvartalet avslutades med starka siffror och positiva toner är bolaget väl medvetna om att den rådande komponentsituationen kan komma att leverera ytterligare utmaningar under året. Under årets första kvartal registrerade GPV intäkter om 741 miljoner danska kronor, en nioprocentig ökning från 679 miljoner danska kronor under samma kvartal i fjol. Bolaget vittnar om att kunder inom halvledar-, cleantech- och instrument- och industrisegmenten lyfte försäljningen och ordrarna inkom från från både nya och befintliga kunder. Resultatmässigt överträffade årets första kvartal förväntningarna. EBITDA uppgick till 76 miljoner danska kronor, jämfört med 46 miljoner danska kronor under samma period 2020. Vd Bo Lybæk självklart nöjd med prestationen, men är samtidigt medveten om att vattnet inte har planat, utan att det fortfarande finns risker för storm på marknaden. – Det är positivt att vi hittills har klarat oss bra genom den globala pandemin. För tolv månader sedan präglades situationen av stor osäkerhet, och nu kan vi presentera ett rekordresultat för 2020 totalt sett och för det första kvartalet 2021. Vi är naturligtvis mycket nöjda med resultaten, men vi har fortfarande stora utmaningar att framför oss, säger Bo Lybæk i ett pressmeddelande. Han fortsätter och säger att den förbättrade ekonomiska situationen globalt också har lett till en stor ökning i efterfrågan på komponenter, vilket i sin tur har satt tryck på bolagets inköpsavdelning. Den höga trycket på komponentmarknaden, och även andra material, har lett till betydligt längre ledtider och högre priser. Materialbristen beskrivs som bolagets enskilt största utmaning av Bo Lybæk. Materialet inkommer sent, ofta i partiella och oprecisa leveranser som komplicerar möjligheten för GPV att leverera till kunderna i tid. – Alla i organisationen arbetar hårt för att hantera situationen så bra som möjligt, och för det är jag mycket tacksam, säger Bo Lybæk.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1