Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB inleder 2021 starkt – trots orolig marknad

Orderingången för mönsterkortsleverantören ökade med 74 procent till 978,9 miljoner kronor under det första kvartalet. Den starka orderingången beror dels enligt NCAB på en robust återhämtning av bolagets marknader, men även dels på oron kring komponentbrist vilket inneburit att många kunder tidigarelagt ordrar.

Den svenska mönsterkortsleverantören tågar på och visar upp ett kvartal där nettoomsättningen ökade med 28 procent till 617,1 miljoner kronor, jämför med 483,1 miljoner kronor under samma period i fjol. EBITA ökade med 54 procent till 58,4 miljoner kronor från 37,9 miljoner kronor under samma kvartal 2020. Rörelseresultatet under det första kvartalet 2021 uppgick till 55,4 miljoner kronor, jämför med 37,0 miljoner kronor under jämförelseperioden. Resultat efter skatt landade till slut på 40,7 miljoner kronor, en blygsam ökning från 40,4 miljoner kronor under samma kvartal under fjolåret. Dock är det värt att ha i åtanke att resultatet för det första kvartalet 2020 också var positivt påverkat av valutakursvinster på 15,0 miljoner kronor – Det som är särskilt positivt i kvartalet och lovande för framtiden är vår starka orderingång – som ökat med över 70 procent i SEK och 100 procent i US-dollar. Det finns en generell uppgång i kundernas behov och trender som driver ökad tillväxt inom elektronikproduktion, säger vd och koncernchef Peter Kruk i kvartalsrapporten. Han fortsätter och säger att den starka orderingången också är en effekt av dagens situation med brister och ryckighet i leveranser av olika komponenter. – Det leder till att det finns en tendens hos våra kunder att säkerställa tillgång av åtminstone övrigt material såsom mönsterkort genom att beställa tidigt. Hur stor effekten av dessa tidigarelagda ordrar är är svårt att bedöma men den motsvarar en inte oväsentlig del av kvartalets totala orderingång. Den exceptionellt starka orderingången kommer därför inte leda till en nettoomsättningsökning i samma takt utan orderstocken från första kvartalet kommer omvandlas till leveranser under flera kvartal framöver, förklarar vd:n. Under det första kvartalet 2021 utvecklades segment Nordic stabilt justerat för valutaeffekter. Den norska marknaden har vuxit kraftigt och står för en allt större del av segmentet. Bolaget har exempelvis sett en stark ökning från projekt med laddboxar för elbilar. I segment Europe nådde NCAB högst tillväxt. Tyskland har enligt Peter Kruk utvecklats med många nya projekt och växande marknadsandelar. – De satsningar vi gjort de senaste två åren inom sälj- och organisation har nu börjat ge effekt. Även Nederländerna har utvecklats bra, med vårt nyförvärvade bolag Flatfield i spetsen. I Storbritannien har våra största kunder nu börjat komma tillbaka med efterfrågeökningar. I Italien är vi glada över att ha slutfört förvärvet av PreventPCB. Tillsammans med vårt befintliga bolag i Italien stärker vi vår position och vi har redan fått positiva kundreaktioner och ser en ökande orderingång säger Pter Kruk. På andra sidan Atlanten, i segmentet North America har integrationen mellan fjolårets förvärv av Bare Board Group (BBG) och den existerande verksamheten nu slutförts och synergierna kommer successivt förbättra marginalerna. I segmentet East har Ryssland haft ett bra kvartal efter en tuff period med nedstängningar. Vd:n berättar i rapporten om en ökad interaktion med kunder och ökad försäljning. – Totalt sett är det en mycket spännande tid i NCAB, avslutar Peter Kruk

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1