Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© melpomenem dreamstime.com Teknik |

Ladda medan du kör - Almi Invest investerar i elvägsbolag

Almi Invest Greentech investerar åtta miljoner kronor i Elonroad, som utvecklar en teknik för elvägar, där elfordon laddas under körning.

I emissionen på totalt cirka 22 miljoner kronor deltar även logistikföretaget Bring och EU:s riskkapitalfond EIT Urban Mobility. Pengarna ska användas till att certifiera tekniken och att göra bolaget redo för kommersiell utrullning efter pågående pilotprojekt med målet att 2025 kunna använda tekniken för alla typer av elektriska fordon, det framgår av ett pressmeddelande. Elvägar, där elfordon laddas medan de körs på vägen, beskrivs som ett sätt att få ned transportsektorns påverkan på de globala koldioxidutsläppen. Tekniken sägs även minska batteribehovet med upp till 70 procent. Lundabolaget Elonroad har utvecklat en teknik för elvägar, baserad på en laddskena, som laddar elfordon både under körning och parkering. Elonroad tillverkar, installerar, driftar och underhåller laddskenan, som bidrar till en hög säkerhetsnivå och möjliggör intelligenta vägsystem. I och med det nya kapitalet från den riktade emission får Elonroad nu möjlighet att påbörja nästa fas i kommersialiseringen av elvägar och laddning via laddskenor på marken. Samtidigt påbörjas två nya pilotprojekt med Bring i både Sverige och Norge. – Det finns stora fördelar med elvägar. De bidrar till stor miljönytta genom minskade utsläpp och skapar förutsättningar till mycket kostnadseffektiva lösningar både för enskilda aktörer och för samhället i stort. I och med denna investering bidrar vi aktivt till ett möjligt paradigmskifte inom transportsektorn och betydande framtida svensk export, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest Greentech i ett pressmeddelande. Elonroad driver redan ett projekt för Trafikverket i Lund, där tekniken testas på en sträcka för stadsbuss. Karin Ebbinghaus, vd på Elonroad säger i pressmeddelandet att kapitalet möjligör för bolaget att fortsätta rulla ut tekniken på nya orter i Sverige med målet att kunna komma in på fler marknader efter hand. I samband med emissionen påbörjas även två nya projekt med logistikföretaget Bring, en av investerarna i bolaget, som handlar om utveckling av stationära laddlösningar för Brings fordonsflotta i Norge och Sverige.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons