Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

Så ska JonDeTech nå högvolymproduktion

Det svenska nanotechbolaget har under en längre tid arbetat intensivt med sin produktionspartner VarioPrint med målet att nå högvolymproduktion. Detta samarbete har nu nått en nivå där JonDeTech är ser målet vid horisonten.

JonDeTech har nått en så pass hög teknisk komfortnivå att bolaget valt att kan kommunicera en detaljerad tidplan för de milstolpar bolaget ser framför sig på vägen mot en produktion som kan möta den framtida efterfrågan. – I takt med att vi ser hur pusselbitarna faller på plats har vi nu nått en så hög konfidensnivå om att erhålla ett positivt produktionsutfall i närtid så att vi nu kan publicera vår utrullningsplan, säger Leif Borg, tf vd JonDeTech i ett pressmeddelande där bolaget presenterar en tidsplan för milstolparna som ska uppnås. Tidplanen löper från och med nu fram till och med andra halvåret 2022. Nanotechbolaget räknar kallt med att uppnå en "working sample" under årets andra kvartal. Rent praktiskt innebär det att JonDeTech för första gången i den nya produktionsmiljön erhåller fungerande sensorelement. Det är också den målgången för teknologiöverföringen som pågått. Bolaget meddelar att utvecklingsarbetet tagit stora kliv under våren och att framsteg syns tydligt i den pågående processoptimeringen. Man pekar på att i stort sett varje nyprocessad panel av sensorelement är kvalitetsmässigt bättre än den förra. Nästa steg att att få fram ett så kallar engineering sample. För att få fram ett engineering sample krävs att den produktionsprocess som levererade en working sample kan upprepas med samma resultat vid minst tre tillfällen. När denna process är klar kan bolaget dels börja leverera större mängder sensorelement till kunder för utvärdering samt initiera viss försäljning. JonDeTech räknar med att nå detta mellan det tredje och fjärde kvartalet 2021. Det kritiska momentet, eller snarare klivet, är när det att dags att ta steget över till kommersiella sensorer, det vill säga när man står i startgroparna och är helt redo för produktion. Här måste att dokumentation gällande produkt och process för det själva industriella produktionsflödet hos VarioPrint är väl dokumenterat, och man siktar på att ha detta kvart under årets sista kvartal. Efter detta går produktionen över till att vara fullt ut kommersiell. Det som följer är en infasning av produktionen, först lågvolymsproduktion under det fjärde kvartalet i år och det första kvartalet 2022, för att sen övergå till volymproduktion under det andra kvartalet nästa 2022. Volymproduktion anses vara när bolaget etablerat en produktionskapacitet om 0,5-1 miljon enheter per månad. För att nå den sista milstolpen, högvolymsproduktion som har målgång under Q4 2022-Q2 2023, säger JonDeTech att det kommer att krävas en kapacitetsutbyggnad. Med dessa investeringar på plats beräknas den totala produktionskapaciteten uppgå till volymer som överstiger 5 miljoner enheter per månad. Men först ska alla andra milstolpar nås.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1