Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericssons förlikning med Nokia kommer påverka resultatet

Ericsson meddelar att bolaget har nått en förlikning med Nokia gällande det finska bolaget påstådda skadeståndsanspråk mot Ericsson.

Förlikningen omfattas av en uppgörelse från 2019 med flera amerikanska myndigheter gällande utredningar kring Ericssons överträdelser av reglerna i landets korruptionslagstiftning, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). För det svenska telekombolagets del innebär det att Ericsson kommer att erlägga ett förlikningsbelopp om sammanlagt 80 miljoner euro, motsvarande 800 miljoner kronor. Förlikningen kommer ha en påverkan om 80 miljoner miljoner på bolagets EBIT och 26 miljoner euro på kassaflödet under det andra kvartalet 2021. "Summan beaktar osäkerhetsfaktorer, risk, kostnader och eventuell påverkan på affärsfokus i samband med en potentiellt långvarig och komplex tvist," skriver Ericsson i ett pressmeddelande.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons