Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© melpomenem dreamstime.com Analys |

Stark återhämtning skuggas av orosmoln för underleverantörerna

Svensk Industriförening, Sinf, har presenterat sin Underleverantörsbarometer för första kvartalet 2021. Och det är ljusa siffror som visas upp, 73 procent uppger att de ser en omsättningsökning jämfört med föregående period. Och hela 29 procent vill anställa under året.

– Det har varit en kraftig återhämtning under början av 2021 och företagen har en positiv syn på året. Det har funnits en stark förmåga att anpassa sig under krisen. Samtidigt ser vi oroande siffror både inom kompetens och digitalisering samtidigt som leveransproblemen utmanar, säger Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström i ett pressmeddelande. 56 procent av underleverantörerna tror att orderingången kommer att öka under kvartal två och hela 57 procent uppger nu att de befinner sig mitt i eller är på väg in i en högkonjunktur. – Samtidigt ser vi att nedgången under fjolåret var extremt kraftig. Siffrorna låg då i paritet till krisen 2008/2009. Idag ser vi en stark återhämtning. Inställningen till konjunkturläget liknar medelnivåerna för Underleverantörsbarometern så industrin är på god väg även om vi måste ha med oss att vi haft en mycket djup kris, så har företagen en kraftfull återhämtningsförmåga, säger Sanna Arnfjorden Wadström. I pandemins spår har digitaliseringen tagit fart och vissa bolag ligger långt framme. Bara 8 procent uppger dock att de digitaliserat fullt ut och hela 47 procent uppger att de är i början av sin digitaliseringsresa och att de har många outnyttjade möjligheter. – 29 procent planerar också att anställa under 2021. 57 procent av de svarande menar att tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem. Problemet är att det i Sverige saknas potentiella medarbetare med rätt kompetensdjup. Digitaliseringen, robotiseringen och uppkopplingen, det är ju bitar som kräver ny kunskap. Här behöver företagen stöd framåt säger Sanna som själv sitter med i referensgruppen för Smart Industri (framtidens industri), rådgivande för Tillväxtverket.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons