Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sivers Semiconductor
Komponenter |

Svenska Sivers ökar förlusten under det första kvartalet

Det svenska halvledarbolaget Sivers Semiconductors redovisar ett första kvartal på minus. Även om bolaget inte förlorade varken order eller kunder under perioden så försköts intäkterna framåt i tiden. Resultatet till trots är vd Anders Storm starkt optimistisk till framtiden.

Nettoförsäljningen för årets första kvartalet uppgick till cirka 14 miljoner kronor, en minskning med 39 procent år över år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -25,8 miljoner kronor, jämfört med -18,4 miljoner kronor under samma period 2020. Resultatet efter skatt landade på -26,2 miljoner kronor, jämför med -21,2 miljoner kronor under det första kvartalet i fjol. Bolaget säger att med investeringar i ny produktionskapacitet och nyanställningar säkrar Sivers hanteringen av den framtida tillväxten. Under kvartalet anställdes 14 nya medarbetare som kommer att börja inom de närmaste sex månaderna. – Den positiva tillväxten från fjärde kvartalet bromsades under första kvartalet upp av pandemins andra och tredje våg, vilket påverkade första kvartalets omsättning negativt. Vi förlorade varken order eller kunder, utan intäkterna försköts framåt i tiden, för såväl Photonics som Wireless. Nu när vaccineringarna tagit fart på många av våra huvudmarknader ser vi ökad aktivitet inom båda affärsområden, en indikation på att tillväxten tar fart igen, säger vd och koncernchef Anders Storm. Sivers fortsätter bygga vidare inför framtiden med nya designwins och säger samtidigt att man haft positiva digitala kundmöten, som kommer att leda till nya affärer under året. – Vi försätter att expandera vår kundbas och vi för många diskussioner med såväl gamla som nya kunder och partners. Många av våra kunder är på väg in i volymproduktion och därför ser vi framtiden an med tillförsikt. Våra konkurrenskraftiga produkter och vårt globala nätverk gör oss väl rustade för att dra nytta av marknadens underliggande starka tillväxt, avslutar Anders Strom.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-1
Annons
Annons