Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© shutterstock
Teknik |

Kemikalieskatten ändras för att bli mer träffsäker

En utvärdering visar att kemikalieskatten inte har haft avsedd effekt på kort sikt. För att nå målet om att minska farliga kemiska ämnen föreslås nu en ändring för att göra skatten mer träffsäker.

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har på regeringens uppdrag utvärderat effekten av kemikalieskatten och lämnar nu sin andra rapport "Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” till regeringen. Tillsammans med rapporten lämnas också förslag till förändringar av skatten för att bland annat förbättra träffsäkerheten. Utvärderingen visar tydligt att kemikalieskatten inte har fått avsedd effekt på kort sikt. Den nuvarande utformningen av lagen har gjort att ämnen med liknande farliga egenskaper inte har beskattats lika. För att råda bot på detta och för att må det uttalade målet, nämligen att "minska farliga kemiska ämnen i människors hemmiljö", föreslås att den nuvarande avdragskonstruktionen ändras. Syftet med ändringsförslaget är att göra skatten mer träffsäker så att varor som innehåller farligare ämnen beskattas mer än varor som innehåller ämnen som inte är lika skadliga. Samtidigt vill man försöka minska den administrativa bördan för företagen och även risken för att göra omedvetna fe, därför l tittar Skatteverket bland annat på förbättrade e-tjänster. ”På längre sikt kan det inte uteslutas att skatten kan ge vissa positiva samhällsekonomiska effekter eller ökade förutsättningar att nå målet”, skriver rapportförfattarna.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-2
Annons
Annons