Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericsson ser risk för marknadstapp i Kina efter PTS-beslut

Det svenska telekombolaget gör bedömningen att risken att tappa marknadsandelar i Kina har ökat på grund av ”geopolitisk och handelsmässig osäkerhet”.

En stor del i detta är Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut att exkludera kinesiska leverantörers produkter från den svenska 5G-auktionen. Något som Ericsson menar kan få negativ påverkan på Sveriges och svenska bolags, inklusive Ericssons, ekonomiska intressen. I samband med bolagets bokslut kommunicerade Ericsson att det finns en risk att att Kina skulle kunna vidtar åtgärder som riktar sig mot Sveriges och svensk industris ekonomiska intressen, och där även inkluderat Ericssons. ”Pågående geopolitisk och handelsmässig osäkerhet på grund av flera faktorer kan ha allvarlig negativ påverkan på våra affärer, vår verksamhet, våra affärsutsikter och följaktligen på vårt rörelseresultat, vår finansiella ställning och vår möjlighet att nå våra mål,” skriver telekombolaget i en uppdaterad riskbedömning kopplat till den företagsobligation om 500 miljoner euro som är på väg att ges ut. Ericsson skriver att även om bolaget är inbjudet till olika pågående anbudsförfaranden i Kina finns dock en osäkerhet kring det slutliga utfallet och Ericssons nuvarande bedömning att risken har ökat att man kommer att få en betydande lägre marknadsandel i dessa anbudsförfaranden jämfört med bolagets nuvarande marknadsandel. ”Den geopolitiska situationen kan ha konsekvenser för hela branschen, med ökad sannolikhet för ytterligare uppdelning av branschen, separation av globala värdekedjor och upplösning av globala standarder för mobil telekommunikation,” fortsätter uppdateringen.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1