Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inission
Elektronikproduktion |

Inissions ombyggnation av Munkfors väntas stå klar i juli

I början av februari stod det klart att Inission planerade att satsa stort på verksamheten i Munkfors. Fabriken som den ser ut idag ska helt byggas om och fyra våningsplan ska samlas på ett enda. Evertiq har kontaktat kontraktstillverkaren för en djupdykning i renoveringsplanerna.

Det är ganska mycket mer komplicerat än ett ”äntligen hemma”-jobb. Verksamheten ska fortsätta samtidigt som allt ska byggas om och moderniseras. När planerna först offentliggjordes framgick det att ombyggnationen syftar till att effektivisera och framtidssäkra verksamheten i Munkfors. Det hela är en del i det som Inission val att kalla Inspirit – vilket är bolagets egna LEAN-program – där alltsammans, för att fungera optimalt, kommer att flyttas över till ett plan i samma byggnad. Det säger sig kanske självt att ur ett flödesperspektiv är det inte helt optimalt att brottas med trappor eller hissar i en tillverkningsverksamhet. Vilket också är varför man nu kommer att samla alltsammans på ett plan och därmed kunna ställa om till en mer flödesorienterad produktion. Resultatet av detta innebär att fabriken kan höja kapaciteten, och därmed växa. Planen är dessutom att uppdatera maskinparken i samband med att fabriken i sig får sig en uppgradering. Men så kommer vi till den där biten, själva pusslet att kunna hålla i gång allting, samtidigt som man ska bygga om fabriken – mer eller mindre från grunden. Evertiq kontaktade Inission för att lyssna närmare på hur arbetet har fortskridit samt hur renoveringen har påverkat produktionen. – Det hela har flutit på mycket bra. Tack vare en mycket engagerad och flexibel organisation har vi kunnat bryta ner projektet i bitar och arbetat i små effektiva projekt som drivs av delprojektledare. Som det ser ut just nu kommer tidplanen att hålla och en intern invigning kommer att ske i juli. På grund av Covid-19-situationen får en traditionell invigning för allmänhet och press vänta, säger Mikael Liljemark som är Inission Munkfors inköpschef och ansvarig för samordningen av projektet. Leif Svensson, vd vid Inission Munkfors, fyller på och säger att nu går den interna projektplanen mot sitt slutskede men att det fortfarande finns delar kvar i projektet som rör ytorna runt om fastigheten. Arbetet med detta kommer att fortsätta under sommaren tillsammans med fastighetsägaren. Under ombyggnationen kommer maskinparken att stå kvar där den står, och angränsande utrymmen kommer att frigöras för att ge Inission mer produktionsyta. Frågan var hur detta skulle komma att påverka produktionen under projektets gång? – Tack vare bra planering har ombyggnationen påverkat produktionen minimalt. I värsta fall har de provisoriska lagerytorna bidragit till att det under projekttiden känts lite stökigt och inte lika överskådligt som vanligt, förklarar Christer Olsson, Produktionschef vid Inission Munkfors: I och med ombyggnationen kommer Inission som sagt frigöra ny produktionsyta, men hur mycket ny yta är det som bolaget faktiskt kommer få tillgång till? – Tillgången till den norra delen av fastigheten gav oss mer produktionsyta, samtidigt blev vi av med yta för lagerhantering. Men summerar vi så har produktionsytan ökat med några hundra kvadratmeter. Men det säger inte allt. Tidigare bestod fabriken av flera plan, nu är allt samlat till ett. Det ger större fördelar när det gäller flödesorienterad produktion vilket bidrar till ökad effektivitet och kundnytta, säger Christer Olsson. Produktionschefen fortsätter och berättar att man planerar för en flexibel flödescell med flertalet rörliga arbetsstationer med transportbanor emellan för lättare transport av produkten. Beroende på produkten som ska tillverkas kan den snabbt ställas om till den effektivaste produktionsformen. – Inission har sedan länge använt LEAN som ett verktyg, inte bara i produktionen utan i hela organisationen. Effektivisering och förbättringsarbete sitter i ryggraden och ombyggnationen är ett resultat av vår mångåriga erfarenhet av LEAN, förklarar Christer. Ni valde att tackla lagret, som egentligen har varit utspritt på tre platser i fabriken, först. Var fanns utmaningarna för er i den här första fasen av projektet? – Frågan är en del av svaret skulle jag säga. Att ha lager på flera platser gör det såklart komplicerat från en början, att dessutom ha lager på flera våningar komplicerar det ytterligare. Efter vår förstudie stod det klart ganska tidigt att lagret var det största frågetecknet i och med att vår ambition var att få all verksamhet i ett plan. Då krävdes det att vi hittade nya lagerytor för att ersätta dem gamla och dessutom var lagret redan en flaskhals i fabriken så vi behövde samtidigt öka antalet lagerplatser, berättar Marcus Karlsson, Affärsutvecklare Inission. Marcus Karlsson fortsätter och berättar att byggnaden i sig inte heller har något naturligt lager för större gods som traditionellt står i ett höglager – detta har istället tidigare förvarats i källaren där ankomsten också är placerad. Nu ville man helt enkelt flytta upp ankomsten för att få allt i ett plan och således försvann den lagerytan. – I den nya lagerlösningen kommer materialet närmare produktionen och det behöver inte flyttas mellan våningarna vilket minskar transporterna. Utöver det har vi även gjort en analys av lagret för att strukturera om hur materialet skall vara placerat i framtiden, detta kommer spara mycket tid för medarbetarna som plockar, avslutar Marcus Karlsson. I samband med att Inission gick ut med att fabriken skulle byggas om stod det också klart att bolaget planerade att investera i ny maskinutrustning – detta för att bland annat öka automatiseringsgraden. – Vi har investerat i flertalet maskiner. Ny ugn, ny plockmaskin och ny tryckare. Den kvävgaskompatibla ugnen är en helt ny generation och vi är först i Norden med att installera en sådan. Vi har även installerat ny mjukvara. Vi har dessutom planer för fler investeringar inom en snar framtid. Men det är hemligt än så länge, berättar Christer Olsson. Avslutningsvis, vad är prislappen på ett sådant här stort projekt? – Vi har gjort investeringar i både maskinparken, fastigheten och utrustning. Så även om vi inte vill gå ut med exakta summor så rör det sig om ett antal miljoner. Det är roligt att få till denna investering i fabriken och det rustar oss för framtiden, avslutar Leif Svensson.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1