Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Högskolan Gävle Analys |

Framtidens industriarbetare är inte mest hotad

– Framtidens operatör kommer att vara ett delvis nytt och mycket mer mångfacetterat yrke än idag, aktiv på ett helt annat sätt med hjälp av teknologin, säger Niclas Björsell, docent i elektronik och forskare vid Högskolan i Gävle.

Reforminstitutet har genom att använda en metod utvecklad vid Oxford University beräknat hur olika yrkesgrupper riskerar att ersättas av digital teknik. Prognosen är att vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år. För Sverige, där det idag finns ungefär 4,7 miljoner sysselsatta, innebär det att ungefär 2,49 miljoner jobb kan komma att ersättas av datorer och robotar, det framgår av ett pressmeddelande från Högskolan i Gävle. Här kommer kanske den biten som förvånar mest i prognosen, yrken med störst sannolikheten att tas över av datorer är fotomodeller (98 procent) följt av bokförings- och redovisningsassistenter (97 procent). De yrken där flest antal jobb kan komma att tas över av datorer toppas av: "försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.” och ”vård- och omsorgspersonal” enligt en studie från 2014 från Stiftelsen för strategisk forskning. Industriarbetaren däremot, kommer inte att försvinna. Industrin befinner sig nu vid en punkt där teknologin inte längre utgör någon barriär och där digitaliseringen pågår med hög fart, Det handlar om allt från uppkopplade maskiner till total digitalisering av hela produktionslinjer. EU har mot bakgrund av detta, satt upp som ett av tre framtidsmål att människan sätts i centrum genom teknik som stödjer arbetarna. – Industriarbetaren kommer inte att försvinna utan får en helt annan, mycket mer utvecklad roll. Den stora utmaningen är kunskapslyftet som behövs för att använda tekniken, säger Niclas Björsell i pressmeddelandet. – Att ersätta befintlig personal med säg unga dataingenjörer skulle inte fungera alls. Processkännedomen är nödvändig, det här kunnandet, man måste utbilda om sitt folk och tanken är att lösa detta genom vidareutbildning, fortsätter Niclas Björsell. De stöd som finns inbyggt i den nya tekniken ska minska trösklarna. Det kan handla om allt från AR-glasögon som ger extra information, Exoskelett där det behövs styrka, datorhjälpmedel för träna att köra sina utrustningar i en simulerad miljö, eller om att arbeta tillsammans med en robot. Tekniken, som tidigare varit i centrum, ska nu istället stödja människan och dessa hjälpmedel syftar till att underlätta den kunskapstransformation som behövs på marknaden.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons