Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kristian Pohl / Regeringskansliet Teknik |

Ny batterilagstiftning på agendan i Luxemburg

I dag träffar miljö- och klimatminister Per Bolund sina EU-kollegor på årets första fysiska miljörådsmöte. Miljö- och klimatministrarna ska bland annat diskutera EU:s handlingsplan för nollutsläpp och förslaget om en ny batterilagstiftning för EU.

Förslaget om en ny batteriförordning som presenterades i december förra året är en del av genomförandet av gröna given och ska modernisera lagstiftningen och bidra till elektrifieringen för att uppnå EU:s klimatmål. Det portugisiska ordförandeskapet ska på rådsmötet ge en lägesrapport om hur långt man kommit i förhandlingarna. – Batterier är en förutsättning för elektrifieringen och för att nå klimatmålen. För att få en hållbar elektrifiering krävs dock att vi ställer krav på hur batterier framställs och hur de hanteras när de blivit avfall. Det krävs också att råmaterialen utvinns på ett hållbart sätt och att vi hushållar med våra resurser genom återanvändning och återvinning, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande. Under miljörådet förväntas ministrarna också anta rådsslutsatser om den nya strategin för klimatanpassning som EU-kommissionen presenterade i februari 2021. På mötet kommer EU:s miljö- och klimatministrar även diskutera EU:s handlingsplan för nollutsläpp till luft, vatten och mark. Handlingsplanen innehåller en nollföroreningsvision för 2050 som innebär att föroreningar av luft, vatten och jord är reducerade till nivåer som inte längre anses skada hälsan eller naturliga ekosystem.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons