Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech Komponenter |

JonDeTech tar in över 30 miljoner kronor

Det svenska nanoteknologibolaget meddelar att man genomfört två riktade nyemissioner vilket tillfört JonDeTech 32,4 miljoner kronor.

Den riktade nyemissionen omfattar 3,200,000 nya aktier till ett pris om 9,50 kronor per aktie. Styrelseledamoten Thomas Krishan har åtagit sig att teckna 210,527 aktier till teckningskursen 9,50 kronor per aktie. Eftersom Thomas Krishan är styrelseledamot har styrelsen beslutat att föreslå och sammankalla en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen till Thomas Krishan. Genom den riktade nyemissionen samt emissionen till styrelseledamoten Thomas Krishan tillförs JonDeTech cirka 32,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. – Med det kapital, och förtroende, som vi nu erhåller från investerarkollektivet kommer vi att kunna fortsätta att hålla ett högt tempo i utrullningen av vår "Roadmap till högvolymsproduktion". Lejonparten av kapitalet kommer att användas för att få fram kommersiella sensorelement, men vi kommer även att kanalisera resurser till såväl applikationsutveckling som att skapa en säljorganisation redo att ta bolaget till nästa nivå, säger Leif Borg, tillförordnad vd, i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-2