Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion Elektronikproduktion |

Alelion fokuserar på specialfordon

Det västsvenska batteriföretaget fastlägger nu en ny strategisk inriktning för bolaget.

Marknaden för elektrifierade fordon har under 2020, som Alelion uttrycker det, nått sin brytpunkt, med en kraftig ökning i såväl antal modeller som volym. Penetrationen för laddningsbara personbilar har inom B2B-segmentet i Europa nått över 50 procent, på enstaka marknader över 80 procent. Enligt vår bedömning kommer detta snabbt att upprepas inom andra segment. Med europas satsning på batteritillverkning, driven av European Battery Alliance, menar Alelion att bolaget befinner sig i rätt marknad med snabbast tillväxt avseende elektrifiering av fordon - nämligen den för specialfordon. Alelion har nu, baserat på sin erfarenhet, valt att fokusera på högspända batterilösningar för specialfordon – ett segment med krävande kunder, det framgår av ett pressmeddelande. Elektrifieringen av specialfordon är, precis som bolaget säger, ännu i sin linda, med låga ensiffriga penetrationstal. "Vår bedömning är att penetrationen snabbt kommer att öka till höga tvåsiffriga tal inom segmentet, inte minst genom myndigheters krav och regleringar som i många fall kräver total elektrifiering. Vår tydliga positionering här har på kort tid belönats med betydande ordrar från två av de 10 största aktörerna inom segmentet," skriver bolaget i pressmeddelandet. Bolaget säger sig även ha goda förutsättningar för att hantera en omedelbar tillväxt. "Vår tidigare investering i egen produktionskapacitet på Hisingen i Göteborg bedöms kunna facilitera en omsättning motsvarande 5-6 gånger nuvarande produktion utan ytterligare investeringar i produktionskapacitet," meddelar bolaget. Samtidigt kommer bolaget att se över sin sourcingstrategi i och med utbyggnaden av battericellsproduktion i Europa, vilket kortar ledtiderna från cirka 24 veckor idag till cirka 2 veckor. Rent praktiskt har bolaget valt att fokusera på tre pelare för att stärka sin position på marknaden; Batterier, Elektrifierade fordonsplattformar samt Infrastruktur.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons