Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Northvolt
Elektronikproduktion |

Northvolt får nya miljoner av Energimyndigheten

Energimyndigheten kommer att stödja Northvolt med upp till 238 miljoner kronor för utveckla labbet i Västerås till ett elektrifieringscampus för batteriforskning.

I takt med elektrifieringen av vårt samhälle växer efterfrågan på batterier. För att stödja forskning och innovation för en hållbar batterivärdekedja har Europeiska kommissionen inrättat ett så kallat IPCEI-projekt (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse) benämnt ”European Battery Innovation (EuBatIn)”. Målet är att skapa en komplett sammanhållen hållbar värdekedja för batterier inom Europa. Målet är att göra Europa självförsörjande på batterier med minsta möjliga ekologiska fotavtryck. – Det är avgörande att vi inom EU tänker hållbarhet i hela värdekedjan för batterier, från råvara och produktion till användning och återvinning, givet den globala konkurrenssituation som råder. Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar att konkret bidra inom hela värdekedjan, till gagn för såväl miljön som ekonomisk tillväxt och sysselsättning i landet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i ett pressmeddelande. Den 26 januari i år godkände Europeiska kommissionen att de 12 medverkande medlemsstaterna får bevilja 2,9 miljarder euro i statsstöd till de medverkande företagen. I projektet medverkar Sverige coh Northvolt. Northvolt har som målsättning att utveckla nästa generationens avancerade laddningsbara batterier, och man siktar på en prestanda som man menar långt överträffar dagens bästa. – Vi utvecklar innovativa produktionsprocessteknologier som möjliggör massproduktion av nästa generations batterier med minimal klimat- och miljöpåverkan. Northvolt Labs infrastruktur för forskning, utveckling och pilotproduktion är avgörande för att lyckas med detta, säger Jesper Wigardt kommunikationschef vid batteritillverkaren. Northvolt jobbar samtidigt för att stödja etableringen av en europeisk batterivärdekedja. Ambitionen är därför att i största möjliga mån engagera europeiska leverantörer, från material till maskinutrustning, i projektet menar Energimyndigheten.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-30 20:03 V22.0.11-2
Annons
Annons