Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© universal robots
Teknik |

Tio miljoner kronor till forskning om självständiga robotar

Målgången för det nya forskningsprojektet vid Örebro universitet är inte bara robotar som kan arbeta tillsammans med människor på lager och i fabriker, utan dessutom lära upp nya robotar.

– Det kan låta enkelt men det är svårt för robotar att arbeta i miljöer där människor rör sig och mycket förändras, säger Federico Pecora, forskare i datavetenskap som leder projektet TeamRob som fått 10 miljoner från KK-stiftelsen, i ett pressmeddelande. Självständiga robotar behövs för att automatisera vissa arbetsuppgifter på lager, i fabriker eller i gruvor – inte minst där arbetet kan vara farligt för människor. – De självständiga robotar som finns idag har svårt att hantera oförutsägbara händelser och miljöer som ständigt förändras. Därför tillåter dagens lösningar knappt att robotars och människors arbete överlappar varandra. Det gäller både när de ska ta beslut och agera. Det vill vi ändra på, fortsätter Federico Pecora. Man pekar på att de flesta robotar helt enkelt saknar de egenskaper som gör att vi människor kan utföra många olika arbetsuppgifter och även lära oss från erfarenheter eller av kollegor. Robotar kan inte heller föra det de lärt sig vidare till andra. – Vårt mål är att utveckla robotar som kan arbeta för och med människor. De ska dessutom vara lika enkla att lära upp som människor och inte behöva programmeras för varje ny arbetsuppgift, säger Federico Pecora. Robotarna ska sedan kunna lära upp andra robotar – och människor också för den delen – och utföra arbetsuppgifter som överlappar de som människor gör. – De måste alltså kunna förutse vad människor runt dem är på väg att göra. Dessutom måste robotarna agera på ett sätt som gör det möjligt för människor i dess närhet att förstå deras avsikter – vad de kommer göra härnäst. Projektet är indelat i fyra delar som undersöker olika delmoment: att instruera robotar, att överföra kunskap till robotar, arbetslag med både robotar och människor och att förstå varandras avsikter och kommunicera. Forskningen pågår i nära samarbete med företag och Scania, Volvo Construction Equipment, Epiroc och Volvo Group Truck Operations är samarbetspartners.

Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons