Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei Elektronikproduktion |

Förbudet mot Huaweiprodukter i svenska 5G-nät står fast

Igår avslog Förvaltningsrätten i Stockholm Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande. Förvaltningsrätten menar att PTS att sätta upp villkor som för­bjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät - och även att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025. Man pekar mot rikets säkerhet när man gör bedömningen att exkludera Huaweiprodukter från användning i centrala funktioner i 5G-näten. Samtidigt får Huawei ett litet erkännande när Förvaltningsrätten meddelar att de tycker att PTS visserligen har brustit i sin handläggning då man inte kommunicerat med Huawei. Dock är detta inte skäl nog att upphäva besluten. Förvaltningsrätten skriver att man vid bedömningen av den utredning som gjorts, också tagit i beaktning att det endast är Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige; och att det endast är dessa som har tillgång till de uppgifter som behövs för att bedöma om radioanvändning kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons