Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei
Elektronikproduktion |

Förbudet mot Huaweiprodukter i svenska 5G-nät står fast

Igår avslog Förvaltningsrätten i Stockholm Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, säger rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande. Förvaltningsrätten menar att PTS att sätta upp villkor som för­bjuder produkter från Huawei i centrala funktioner i svenska 5G-nät - och även att befintliga produkter från Huawei ska vara avvecklade senast den 1 januari 2025. Man pekar mot rikets säkerhet när man gör bedömningen att exkludera Huaweiprodukter från användning i centrala funktioner i 5G-näten. Samtidigt får Huawei ett litet erkännande när Förvaltningsrätten meddelar att de tycker att PTS visserligen har brustit i sin handläggning då man inte kommunicerat med Huawei. Dock är detta inte skäl nog att upphäva besluten. Förvaltningsrätten skriver att man vid bedömningen av den utredning som gjorts, också tagit i beaktning att det endast är Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige; och att det endast är dessa som har tillgång till de uppgifter som behövs för att bedöma om radioanvändning kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1