Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inzile
Elektronikproduktion |

Inzile blickar mot Europa efter avtal med QEV Holdings

Det svenska techbolaget har ingått ett villkorat avtal om att förvärva 50 procent av det spanska företaget QEV Tech Holdings, som i sin tur är delägare i det spanska företaget QEV Technologies SL.

Avtalet kräver dock fortfarande godkännande av Inziles aktieägare vid en extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market. Vid bolagsstämman säger Inzile att bolaget kommer att föreslå att aktier emitteras för att möjliggöra att den internationella elmobilitetskoncernen eFashion Championship kan förvärva 63 procent av aktierna i Inzile. eFC äger 100 procent av aktierna i QEV Holdings och Enrique Bañuelos de Castro äger 100 procent av aktierna i eFC. Syftet med eFC:s förvärv beskrivs vara att man genom Inzile vill etablera en europeisk hub för elfordon och att säkra nödvändiga resurser för en global expansion. Avtalet är dock villkorat till att vissa kriterier uppfylls, däribland ett godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma, godkännande från Nasdaq First North Growth Market, med undantag eller inget behov av ett uppköpserbjudande. Och det är enligt det svenska techbolaget endast med dessa krav som transaktionen kommer att genomföras. Inzile menar att man genom denna allians kan ta sikte på att bli det ledande företaget inom elmobilitetsmarknaden i Europa samt en viktig aktör på den nordamerikanska marknaden. När det blir aktuellt kommer man att etablera en enhet och dotterbolag i USA. QEV Techs immateriella rättigheter gällande den nordamerikanska marknaden kommer att överföras till Inzile. Ledningen för Inzile kommer att kvarstå i Sverige. – Detta avtal hjälper Inzile att bli ledande inom lösningar för elmobilitet på internationell nivå. QEV Techs ingenjörer och deras breda erfarenhet av utveckling av elfordon utgör en solid plattform för vår globala expansion. Enrique Bañuelos investerar i elmobilitetslösningar, fastigheter och finanssektorn och vi kommer att kunna nyttja hans erfarenhet och nätverk på globala marknader – främst i USA, Sydamerika och Asien, säger Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseledamot i Inzile, i pressmeddelandet. – För vår koncern är Inzile den perfekta plattformen för att konsolidera europeiska elmobilitetsföretag och genomföra internationella joint ventures, företrädesvis i USA och Sydamerika, säger Enrique Bañuelos, ägare till Bendinat Group.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1