Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Huawei
Elektronikproduktion |

Huawei: 'Vi respekterar domslutet, men är givetvis besvikna'

Huawei säger att man nu kommer att utvärdera och analysera domen från förvaltningsrätten och dess konsekvenser för bolaget verksamhet i Sverige samt hur man kan verka för vad man kallar sin "rätt att fortsätta vara del av den svenska marknaden."

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör Post- och telestyrelsens (PTS) villkor för 5G-tillstånd genom vilka Huaweis produkter och tjänster utesluts från den svenska marknaden. Förvaltningsrätten kom även fram till att det inte funnits någon skyldighet att anmäla vare sig PTS beslut eller den tillämpliga lagstiftningen till Europeiska kommissionen och att det inte finns något behov av att inhämta ett förhandsavgörande från EU- domstolen. Förvaltningsrätten gav dock Huawei rätt när det gäller att PTS borde ha kommunicerat med Huawei under myndighetens handläggning. Men samtidigt anser inte rätten att detta skulle ha lett till någon annan materiell skillnad. Detta är dock en uppfattning som Huawei inte delar, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Huawei säger att man anser att PTS beslut strider mot både svensk rätt och EU-rätt. Bolaget menar att förvaltningsrättens avgörande är inte nödvändigtvis den slutliga domen i målet. Bolaget ska nu analysera domen och eventuella framtida juridiska åtgärder. – Vi respekterar domslutet, men är givetvis besvikna över förvaltningsrättens avgörande som innebär att vi fortsätter att stängas ute från den svenska 5G-marknaden. Vi har varit verksamma i Sverige i 20 år och bidragit till den svenska digitaliseringen. Huawei kommer nu att utvärdera och analysera domen, dess konsekvenser för Huaweis verksamhet i Sverige och hur vi på bästa sätt kan fortsätta att ta tillvara Huaweis och våra kunders rättigheter och verka för vår rätt att fortsätta vara del av den svenska marknaden, säger Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, Central East Europe and Nordic Region vid Huawei i ett pressmeddelande. Den 20 oktober 2020 meddelade PTS att produkter från Huawei inte får användas i de framtida svenska 5G-näten. Huawei överklagade dessa villkor som man menade i praktiken uteslöt bolageg från den svenska mobilsystemmarknaden de kommande 25 åren. Huaweis advokat, Henrik Bengtsson, från Advokatfirman Delphi menar att förvaltningsrätten har gjort en ytlig prövning i frågan om handläggningsfel och proportionalitet. – Man har lagt stort vikt vid uttalanden och påståenden som gjorts av myndigheterna och som Huawei menar saknar grund. Vi anser vi att vi har haft stöd av omfattande bevisning och rättsutlåtanden från framstående akademiker på området men rätten har gjort en annan bedömning. Det är även förvånande att rätten inte har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen eftersom målet rör centrala EU-rättsliga frågor, något som domstolen också bekräftat i domen, säger Henrik Bengtsson. Huawei anser som sagt att PTS beslut strider mot svensk och EU-rätt, att PTS inte någon gång under processen har lagt fram några bevis som visar att Huawei utgör en risk mot svensk nationell säkerhet och att myndigheten inte ens har påstått att det föreligger några tekniska risker med Huaweis utrustning. Kenneth Fredriksen avslutar pressmeddelandet med att säga att bolaget nu överväger sina alternativ för att få möjlighet att fortsätta att bidra till digitaliseringen av det svenska samhälle.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2