Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nilar
Elektronikproduktion |

Komponentproblem för Nilar leder till lägre volymer

Nilars produktionsvolymer väntas bli lägre än planerat under året då bolaget upplever en del problematik med råvaruförsörjningen och i vissa komponenter.

Ojämnheter i råmaterial och komponenter har medfört betydande, tillfälliga, justeringar i processen för batteriproduktion och orsakat flaskhalsar, meddelar batteritillverkaren i ett pressmeddelande. Därutöver menar bolaget att produktionsrelaterade restriktioner kring Covid-19 har påverkat volymerna negativt. Den planerade produktionsvolymen om 40MWh som sattes som mål för 2021 kommer därför inte uppnås. Nilar kommer nu att snabbt utöka produktionskapaciteten vid anläggningen i Gävle för att tillgodose efterfrågan på energilager som i dagsläget väsentligt överstiger företagets leveransförmåga. Bolaget säger att man under året kommer att installera ytterligare fyra produktionslinjer utöver de fyra linjer som idag är i drift. "Trots en snabb nominell kapacitetsökning under andra kvartalet har inte Nilar fullt ut kunna utnyttja den ökade kapaciteten på grund av oväntade problem i specifikationen för två nyckelkomponenter: aktiva material och separeringsmaterial. Sammantaget har dessa faktorer medfört ett lägre utbyte i produktionen. Nilar bedömer dock att problemen är av tillfällig karaktär och att lösningar har uppnåtts. Vidare så väntas produktionsrestriktioner relaterade till Covid-19 att lättas under den närmaste tiden," skriver bolaget i pressmeddelandet. Det planeras fortfarande att åtta produktionslinor kommer att vara installerade i Gävle fabriken i slutet av 2021, vilket ger utrymme för en betydande volymtillväxt när de tillfälliga störningarna i leverans- och produktionskedjan har lösts. – Det är svårt för alla att snabbt skala upp, särskilt i Covid-19 tider med instabilitet i leveranskedjan. Hittills har vi haft tur att inte drabbas av väsentliga komponentbrister, som många av våra industrikollegor har erfarit. Och vi ser fram emot att snart avsluta de omfattande begränsningar Covid-19 pandemin har medfört, som fullständig separering av skift och behovet av att stänga alla produktionsprocesser mellan skift – en säkerhetsregim som haft stor påverkan på verksamheten, säger Marcus Wigren, vd för Nilar, i pressmeddelandet.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1