Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© jirsak dreamstime.com
Teknik |

Prevas startar nytt bolag

Prevas stärker sitt produktutvecklingserbjudande och bildar ett dotterbolag, Prevas InfoVis AB, där fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisualisering.

Prevas ser produktutveckling som en av sina paradgrenar. Bolaget hanterar produktutveckling genom hela kedjan från idé till design, utveckling, validering och verifiering, certifiering, industrialisering och därefter underhåll och uppgraderingar; från ax till limpa helt enkelt. Därför ses satsningen på egenutvecklad programvara inom visualisering som en naturlig del i utvecklingen. Det nya bolaget kommer att vara majoritetsägt av Prevas, samt ägas av två av de entreprenörer som varit med och utvecklat visualiseringsapplikationen Dependency Map. – Initiativet är en tydlig satsning på att bygga värde och utveckla en affär som kompletterar den traditionella konsultaffären. Det kan dröja innan satsningen bär riklig frukt men det ser lovande ut redan nu. Dessutom är det väldigt roligt att dela ägandeskapet med engagerade medarbetare som Peter Roos och hans närmaste kollegor och använda en entreprenörsdriven modell, säger Dean Tosic, regionchef Prevas Stockholm i ett pressmeddelande – Vi erbjuder verktyg för lättanvänd och begriplig visualisering för gemensam förståelse i komplexa projekt Nu fortsätter vi utveckla våra befintliga lösningar och vi förstärker också vårt erbjudande med lanseringen av GapMap, ett verktyg för effektivare innovationsstyrning, säger Peter Roos, en av entreprenörerna i det nya bolaget. Peter Roos förklarar i pressmeddelandet att de två största marknaderna för Dependency Map är idag USA och Tyskland och bland kunderna finns globala spelare som IBM, Bosch och Aptiv. – När vi nu jobbar inom Prevas, som har nära relationer med ledande företag på den nordiska marknaden, får vi ökade möjligheter att etablera bra samarbeten här på hemmaplan. Dependency Map används som tillägg till JIRA, ett verktyg för projekthantering där verksamhetsledning och projektledare kan dokumentera, prioritera och organisera ärenden. Applikationen visualiserar beroenden mellan krav, resurser, tekniska system och händelser automatiskt och i realtid.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1