Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

JonDeTech förlänger avtalsförhandlingarna med VarioPrint

Den 7 januari 2021 undertecknade JonDeTech ett så kallat term sheet med schweiziska VarioPrint AG. Målsättningen var att före den 30 juni 2021 ingå ett långsiktigt samarbete vad gällde utveckling, produktion och distribution av det svenska bolagets sensorelement; detta har dock försenats.

Bolaget säger att samarbetet med VarioPrint under det första halvåret har stärkts på flera plan, men som en följd av ökade ledtider i pandemins fotspår har förhandlingarna försenats. Bolagen har nu fram till den 30 september 2021 på sig att komma överens enligt den ursprungliga överenskommelsen, det framgår av ett pressmeddelande. JonDeTech och VarioPrint har haft en nära kontakt under mer än två år - och målet har varit tydligt; att utveckla och producera JonDeTechs unika IR-sensor i höga volymer. För att kunna uppnå ett optimalt utfall kom man fram till att ett fördjupat samarbete, där bland annat överföring av kunskap och utrustning samt utbildning av personal ingick, både var nödvändig och avgörande. Denna bild av läget kvarstår än idag och bolagen har etablerat tvärfunktionella team inom flera områden för att utveckla samarbetet ytterligare. – Sedan årsskiftet har vårt samarbete med VarioPrint fördjupats ytterligare, vilket inte minst den gemensamma finansieringen vi erhöll från Eurostar visar. Med denna finansiering har vi nu aktiverat ett 24-månaders projekt, vilket ytterligare stärker det gemensamma målet att etablera JonDeTechs IR-sensor i högvolymsproduktion hos VarioPrint. Med ökade möjligheter att resa ser jag att vi snabbare ska nå fram såväl med produktionen som i avtalsförhandlingarna, säger Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons