Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron
Elektronikproduktion |

Stabilt andra kvartal för Kitron

Kontraktstillverkaren rapporterar om ett stabilt andra kvartal med en rekordstor orderstock. Bolaget vittnar om att stark tillväxt inom andra marknadssektorer kompenserade för den lägre efterfrågan inom Medical.

Kitrons intäkter för andra kvartalet var 994 miljoner norska kronor, jämfört med 1,04 miljarder norska kronor förra året. Kontraktstillverkaren säger dock att den underliggande intäktstillväxten under andra kvartalet var 5 procent, detta då intäkterna under kvartalet påverkades negativt av valutaeffekter jämfört med fjolåret. EBIT-marginalen landade på 7,4% under årets andra kvartal, jämfört med 8,5% under samma kvartal 2020; EBIT-marginalen ligger i den övre änden av företagets riktlinjer för 2021. Orderstocken slutade uppgick till 2,29 miljarder norska kronor vid kvartalets slut, en ökning med 9 procent jämfört med förra året. – Trots valutarelaterad motvind hade Kitron fortfarande ett solid kvartal. Andra marknadssektorer har ökat allt eftersom den coronarelaterade efterfrågan på medicintekniska produkter har minskat. Den underliggande tillväxten och lönsamheten är i linje med utsikterna för året och med våra strategiska ambitioner, den rekordhöga orderstocken och mycket starka efterfrågan inom flera marknadssektorer gör att vi ser positivt på det sista halvåret, säger vd Peter Nilsson i rapporten. Företaget säger att man upplever en stark tillväxt inom sektorerna Elektrifiering, Connectivity och Industry, medan intäkterna minskade inom Defense / Aerospace. Som förväntat har intäkterna inom medicintekniska produkter gradvis normaliserats efter den pandemirelaterade jätteökningen under 2020. Orderstocken ökade inom sektorerna Elektrifiering, Connectivity och Industry, medan den minskade inom Defense / Aerospace. Som förväntat har orderstocken inom medicintekniska produkter gradvis normaliserats. Andra kvartalets rörelseresultat (EBIT) var 73,1 miljoner norska kronor, jämfört med 88,0 miljoner norska kronor förra året. EBITDA var 97,5 miljoner norska kronor, jämfört med 113,8 miljoner euro förra året. Resultatet efter skatt uppgick till 49,5 miljoner norska kronor, jämfört med 64,3 miljoner norska kronor under samma kvartal föregående år.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1