Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE
Elektronikproduktion |

Notes försäljning ökade med 27 procent under Q2

En kraftig återhämtning av marknaden, särskilt i Sverige och Kina, i kombination med en fortsatt mycket hög nyförsäljning bidrog till att Notes försäljning under första halvåret ökade med 17 procent till 1,14 miljarder kronor.

Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 19%. Den positiva utvecklingen stärktes ytterligare under andra kvartalet – räknat på samma vis var den organiska tillväxten i Q2 27 procent. Om vi bryter ner detta så landade försäljningen på 642 miljoner kronor, upp från 500 miljoner kronor under samma period i fjol. Rörelseresultatet ökade med 44 procent till 60 miljoner kronor, jämfört med 42 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto ökade med 40procent till 58 miljoner kronor, upp från 42 miljoner kronor under jämförelseperioden. Resultatet efter skatt ökade med 40procent till 47 miljoner kronor, upp från 34 miljoner kronor under samma period förra året. Resultatmässigt fortsatte vår positiva trend, främst beroende på tillväxten, stabila marginaler i pågående kunduppdrag och god kostnadsutveckling som en följd av genomförda effektiviseringsprogram. Under första halvåret ökade rörelseresultatet med 34procent till 100 miljoner kronor. Under Q2 var resultatökningen 44 procent och rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent - vår högsta nivå någonsin, säger vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam i pressmeddelandet. Vid månadsskiftet maj-juni förvärvade den svenska kontraktstillverkaren engelska iPRO. iPRO beskrivs vara i en stark tillväxtfas med flera kunder som utvecklar laddningslösningar för elfordon – en marknad under mycket snabb utveckling. – Vi har anledning till stor optimism vad gäller framtiden. Orderstocken vid halvårsskiftet var på en rekordnivå, och för jämförbara enheter drygt 40procent högre än i fjol. Utifrån nuvarande marknadssituation bedömer vi att försäljning för i år kommer att uppgå till minst 2,45 miljarder kronor. För helåret räknar vi med ökat rörelseresultat och stärkt rörelsemarginal, säger Johannes Lind-Widestam.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2