Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sanmina
Elektronikproduktion |

Finns det fördelar med att outsourca tillverkningen?

Innovatörer som kan ändra en hel industri med en banbrytande idé eller ett unikt erbjudande är centrala inom de flesta organisationer. En sådan innovatör gillar friheten som kommer med att bygga sin egen verksamhet och ta hand om allt det operativa själv. Men hur är det när det gäller att pussla samman alla komplexa delar för att tillverka en produkt, borde företaget tillverka produkten på egen hand eller borde produktionen outsourcas?

Av Charlotta Linnell, Business Development Manager, Sanmina Många företagsledare ställer sig den frågan och svaret är inte alltid givet. Vad finns det då för fördelar med att outsourca tillverkningen? Bästa sättet att gå tillväga är att först avgöra vad organisationens kärnkompetens faktiskt är. Är det en algoritm, en unik kemi eller en produkts innovativa utformning? Är det marknadsföring, logistik, tillverkning eller någonting annat? Inte ens de största organisationerna gör allting själva. Varför skulle andra företag då göra det? Om det ligger i en organisations DNA att hantera tillverkningens alla komplexa delar, inklusive att bygga en försörjningskedja, sätta upp produktionslinor och utforma ett kvalitetsstyrningssystem samt en IT-infrastruktur, då ska organisationen naturligtvis göra det. Men om kärnkompetensen är produktinnovation, marknadsföring eller något annat är det bästa att inrikta sig på det och engagera en pålitlig partner som redan har infrastrukturen, resurserna och expertisen som behövs för att hantera tillverkning. Fördelar med att outsourca Fördelarna med att outsourca tillverkningen beror på vilken infrastruktur som redan har etablerats och vad det är som fortfarande måste ordnas för det enskilda företaget. Sammantaget finns det fyra huvudfördelar med outsourcing av produktion: Rörliga kontra fasta kostnader. För att bygga och driva en tillverkningsanläggning krävs stora investeringar och mycket kapital. Om ett företag investerar i tillverkningsutrustning av hög kvalitet måste investeringen avskrivas, även om efterfrågan och volymerna minskar, vilket kommer att minska vinstmarginalen. Det kan vara svårt att fördela kapitalkostnaderna av att äga en produktionslina om inte företaget har extremt höga och stabila volymer. Hellre än att fastna i att betala fasta kostnader för lokaler, personal, utrustning, material och lager, bygger företag som väljer att outsourca in flexibilitet i kostnadsmodellen och betalar rörliga avgifter för tillverkning, och endast när det finns behov av produkterna. Detta kan radera tiotals miljoner kronor på balansräkningen och frigöra rörelsekapital som kan användas för att utveckla nya produkter eller andra kärnkompetenser. Flexibla resurser. Genom att dela på resurser genom outsourcing kan företag utnyttja den rika erfarenhet som finns hos ingenjörs-, kvalitets- och komponentteam utan att behöva hantera all personal själva. Då EMS-leverantörer kan vara verksamma på många olika marknader har de en bred kunskapsgrund som kan förbättra designen samt sänka kostnaderna och lanseringstiden för nya produkter. Att dela resurser är särskilt viktigt när det finns turbulens på marknaden, för att bibehålla vinstmarginalen när volymen minskar. EMS-leverantörer har många olika företag som kunder, som har toppar och dalar i efterfrågan vid olika tillfällen, vilket innebär att resurserna inte riskerar att plötsligt ta slut på samma sätt. Det ger flexibilitet som gör att arbetskraft och produktionslinjer kan ökas eller minskas allteftersom verksamhetens behov förändras. Sofistikerad infrastruktur för att optimera produktionen. När företag väljer att outsourca kan de förlita sig på en EMS-leverantör med en välutvecklad och beprövad infrastruktur som kan hantera ett otal tillverkningskrav och -regler. Centrala system för att hantera kvalitet och IT som delar integrerade produktionsdata, regelkrav, bästa praxis, kvalitetsrevisionsresultat och kundåterkoppling för att proaktivt driva på förbättringar i tillverkning och produktkvalitet finns redan på plats. EMS-leverantörer som utnyttjar molnbaserade system som övervakar tillverkningen kan via molnet följa uppgifter från all tillverkningsutrustning på fabriksgolvet, så att personalen kan övervaka produktionsprestandan i realtid. Systemet ser till att förprogrammerade regler efterlevs, så att det blir färre fel och produktionen optimeras. Det inköpssystem som en erfaren EMS-leverantör använder erbjuder smidiga processer för allt från att bedöma leverantörer, slå larm om brist på material, hantera komponentleverantörer till att säkerställa att erfaren personal finns på plats. Team med kunskap. Hos ledande EMS-leverantörer finns team med djupgående industrikontaktnätverk och produktkunskap som kan föreslå alternativa försörjningskedjor och material och komponenter till lägre priser. En EMS-leverantör som köper globalt delar kostnader tvärs över flera regioner och har bättre prissättning, bättre logistik kring beställning och leveransmottagning samt bättre lokal service på olika platser. De främsta EMS-leverantörerna kan också dra nytta av team med designexperter som kan ge utlåtande om en befintlig design eller ta på sig helt nya designprojekt åt företaget. Med hjälp av expertis som omfattar många olika industrier kan de ge ett annorlunda perspektiv som kan förbättra en produkts designen, kostnad eller kvalitet. Att välja rätt Att satsa på outsourcing av produktionen är ett viktigt beslut som inte är helt utan risk. De flesta potentiella problem kan dock förebyggas genom att tidigt ta upp frågor och funderingar med den outsourcingpartner som valts. EMS-leverantörer har flera årtiondens erfarenhet inom många olika industrier och olika sorters verksamheter och är bra på att hjälpa nya kunder hitta rätt lösningar. Verksamheter som väljer att outsourca slipper produktionens alla komplexa delar och kan dra nytta av en mängd sofistikerade tjänster från EMS-leverantörer som kan förbättra kvaliteten, kostnaden, utformningen och lanseringstiden för en produkt. Att outsourca innebär inte att förlora kontrollen. Det innebär att en verksamhet kan driva sin strategiska linje och inrikta sig på allt det den trivs bäst med att göra, med fokus på kärnkompetensen.
Om författaren: Charlotta Linnell är Business Development Manager vid Sanmina med mer än 20 års erfarenhet samlad från arbete med både OEM:are och EMS:are i Norden. Charlotta har gedigen kunskap inom inköp av komponenter, utformning av leverantörskedjor och tillverkningslösningar som stödjer utvecklingen av komplexa produkter och system inom medicinteknik- industri- och kommunikationssektorn.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1