Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Beijer Group
Elektronikproduktion |

Stort lyft i orderingången för Beijer Group

Beijer Group satte nya rekord under det andra kvartalet 2021. Med en uppgång i orderingången på över 50 procent passerade bolaget för första gången 500 miljoner kronor i orderingång under ett enskilt kvartal.

– Det är ett styrkebesked och ett kvitto på att våra tillväxtstrategier nu ger resultat. Vi kan även notera att uppgången är bred och omfattar såväl koncernens tre affärsenheter som alla geografiska regioner, säger vd Per Samuelsson i kvartalsrapporten. Orderingången steg med 53 procent till 514 miljoner kronor, jämfört med 335 miljoner konor under jämförelseperioden. Nettoomsättningen ökade med nio procent till 390 miljoner kronor, upp från 357 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 9,8 miljoner kronor, 7,9 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på 1,9 miljoner kronor , upp från -0,8 miljoner kronor. – Uppgången är också ett tecken på att effekterna på efterfrågan från pandemin och covid-19 börjar klinga av. Däremot kvarstår den globala bristen på vissa nnyckelkomponenter. Det innebär att flera produkter inte fullt ut kan färdigställas enligt planer vilket medför störningar i leveranskedjorna. Det påverkade Beijer Groups leveranser under det andra kvartalet liksom under det första kvartalet, säger Per Samuelsson. Han fortsätter och säger att gruppen bedömer att bortfallet i omsättning till följd av komponentbristen som hämmat leveranserna uppgick till 11-12 procent av försäljningen under det andra kvartalet motsvarande nästan 50 miljoner kronor. – Rörelseresultatet steg med 24 procent men det påverkades negativt av bortfallet i omsättning. Jag kan som vd konstatera att resultatet ligger på en för låg nivå och att det till synes är en bit kvar till att nå våra lönsamhetsmål. Men jag har god tillförsikt i att vi är på rätt väg och hyser optimism inför framtiden. Vårt resultat under andra kvartalet kunde ha varit väsentligt högre om vi haft en normal leveranssituation. Komponentbristen har även medfört höjda kostnader för nyckelkomponenter, där gjorda prisjusteringar gentemot våra kunder kommer att få genomslag under kommande kvartal, fortsätter vd:n. Samuelsson betonar också att problemen med leveranserna hänger samman med komponentbristen och inte interna kapacitetsproblem. Han fortsätter och säjer att man har valt att bygga upp ett visst lager av produkter för att snabbt kunna leverera när väl den enskilda komponenten är på plats. – Uppbyggnaden av lager har förutom resultatpåverkan medfört ett negativt kassaflöde under perioden som kommer att vändas till ett positivt kassaflöde efter leverans. Beijer Groups totala leveranskapacitet och under normala flöden av komponenter bedöms mer än väl överstiga takten i orderingången under det andra kvartalet. För helåret 2021 ligger vår bedömning fast. Beijer Group har goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1