Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron
Elektronikproduktion |

Sverige väger tungt för Kitron

Den svenska marknaden är av stor vikt för kontraktstillverkaren. Kitron rapporterade intäkter om 994 miljoner norska kronor under sitt andra kvartal, av denna summa kom 472,3 miljoner norska kronor från den svenska marknaden.

Om vi tittar närmare på Kitrons intäkter under det andra kvartalet, och mer precist tittar på vilka geografiska marknader som bidragit mest totalen så är det tveklöst Sverige som drar det största lasset med 472,3 miljoner norska kronor. Näst upp är vad Kitron kallar ”Resten av Europa” som bidrog med intäkter på 178,4 miljoner norska kronor. Den tredje största geografiska marknaden är kontraktstillverkarens hem, Norge med 177,2 miljoner norska kronor. Detta följdes av Nordamerika med 153,9 miljoner norska kronor och slutligen "Andra" med 11,9 miljoner norska kronor, vilket ger totalt 993,8 miljoner norska kronor. Men om vi skulle titta på intäkterna från de olika affärsenheterna som utgör Kitron måste Sverige ta ett steg tillbaka. Här är Kitrons största enhet också den som genererat mest intäkter under det andra kvartalet. Enheten ”CEE” registrerade 343 miljoner norska kronor under kvartalet. Detta följdes av Norge som tillförde 287,3 miljoner norska kronor, Sverige bidrog med 198,9 miljoner norska kronor, övriga mer 190,3 miljoner norska kronor och slutligen "Group and eliminations" på -25,6 miljoner norska kronor. Sedan ett år tillbaka, det vill säga det andra kvartalet 2020, har CEE-enheten lagt till 93 nya anställda. Den norska enheten har vuxit med 29 anställda och den svenska med 25 nya anställda. Enhetskategorin ”Andra” däremot har minskat med 171 anställda jämfört med samma period ifjol.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-2
Annons
Annons