Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards via Youtube
Komponenter |

'Vi ser en positiv utveckling av marknaden för våra produkter'

Fingerprint kunde rapportera en omsättningsökning – i konstant valuta – om 18,3 procent under det andra kvartalet, detta trots produktionsstörningen i Vietnam.

Under årets andra kvartal uppgick det svenska biometribolagets intäkter till till 290,2 miljoner kronor, jämfört med 282,3 miljoner kronor under samma period i fjol. Bruttomarginalen uppgick till 27,7 procent, i jämförelse med 21,5 procent. EBITDA uppgick till 9,4 miljoner kronor, en uppgång från 6,7 miljoner kronor under jämförelseperioden. Rörelseresultatet landade på till -24,0 miljoner kronor, jämfört med -16,7 miljoner kronor under samma period 2020. Som det rapporterades under tidiga juni, stängde de vietnamesiska myndigheterna tillfälligt ner ett industrikomplex i vilket en av Fingerprints leverantörer har tillverkning på grund av ett covid-19-utbrott. Fingerprint berättar i rapporten att en successiv återstart av produktionsanläggningen kunde inledas under den andra halvan av juni, men produktionsbortfallet påverkade inte desto mindre bolagets omsättning i kvartalet negativt. – Trots detta ökade vi omsättningen med 18 procent i konstant valuta jämfört med motsvarande period 2020, och vi gör bedömningen att den uteblivna försäljningen i det andra kvartalet kommer att tas igen under de kommande kvartalen. Efterfrågan på Fingerprints produkter och lösningar är god, och vi räknar med att produktionskapaciteten hos vår vietnamesiska leverantör kommer att vara fullt återställd under det tredje kvartalet, samtidigt som vi har säkrat ytterligare kapacitet hos andra leverantörer. Det viktiga arbetet med att ytterligare bredda vår leverantörsbas fortsätter med oförminskad styrka, säger Christian Fredrikson, vd och koncernchef i rapporten. Han fortsätter och säger att man just nu ser en positiv utveckling av den underliggande marknaden för bolagets produkter. Den globala smartphonemarknaden förväntas av externa branschbedömare expandera med 6-9 procent under 2021, samtidigt som andelen mobiler med fingeravtryckssensor fortsätter att växa. – Kapacitiva fingeravtryckssensorer, där Fingerprints är världsledande, är fortsatt den i särklass vanligaste biometriska modaliteten i smartphones. Vår starka position bygger på erkänt hög produktkvalitet, säkerhet och biometrisk prestanda. Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår produktportfölj, och den senaste generationens tunna sidomonterade sensorer från Fingerprints har etablerat en ny högsta standard på marknaden, säger vd:n. 2020 var ett ovanligt starkt år för PC-branschen, en följd av att studier och arbete på distans har ökat i betydande omfattning på grund av pandemin. Branschen har fortsatt att expandera under 2021, och uppfattningen bland branschanalytiker är att PC-marknaden kommer att etablera sig på en betydligt högre nivå än före pandemin. – Datorer utrustade med fingeravtryckssensorer blir allt vanligare, och vi har med vår nya biometriska lösning för PC tagit en ledande position även på denna marknad. Under det andra kvartalet kunde vi meddela att vi vunnit ytterligare en kund, vilket innebär att två av världens tre största PC-tillverkare nu använder sig av vår teknologi, fortsätter Christian Fredrikson. Efter kvartalets utgång beslutade styrelsen att inleda en strategisk översyn av Fingerprints med syftet att utvärdera och skapa bästa vägen framåt för att generera värde till aktieägarna. Alternativen som granskas inkluderar till exempel förvärv, spin-offs, försäljningar och nya noteringar, vilket Evertiq rapporterat om tidigare. För det tredje kvartalet 2021 förväntar sig Fingerprints att koncernens intäkter kommer att ligga i intervallet 330-370 miljoner kronor.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-2
Annons
Annons