Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 07 mars 2003

Siemens Medical avyttrar

Siemens Medical Solution planerar avyttring av Life Support Systems.
Siemens Medical Solutions avser avyttra sin affärsverksamhet Life Support Systems (LSS). Inom LSS ingår produkter och tjänster inom ventilation och anestesi. Avyttringen sker som en konsekvens av de invändningar som EU:s konkurrens-myndigheter gett i samband Siemens planerade joint venture med Lübeckbaserade Drägerwerk AG.

I maj 2002 meddelade Siemens och Dräger att de avsåg ingå ett joint venture inom intensivvårdssegmentet. I samarbetet ingår Drägers medicindivision och Siemens division inom elektromedicin. Genom att kombinera dessa verksamheter kan bolagen bättre möta behoven på marknaden för sjukvård. Dräger och Siemens kommer att äga 65 respektive 35 procent i ett joint venture med namnet Dräger Medical AG & Co, KgaA, ett Dräger- och Siemensbolag.

- Tyvärr är en avyttring av LSS nödvändig för att kunna färdigställa samarbetet med Dräger. Avyttringen borde skynda på ett godkännande från berörda myndigheter inom EU och därmed också starten på vårt joint venture, säger Dr. Erich R. Reinhardt, styrelseordförande och VD för Siemens Medical Solutions. Det är för de anställdas och kundernas bästa som vi tar detta beslut nu, och vi anstränger oss till det yttersta för att hitta en lämplig köpare av verksamheten.

Beslutet om att avyttra LSS har tagits med anledning av att EU:s konkurrensmyndigheter just nu granskar det planerade samarbetet mellan Siemens och Dräger. Motsvarande myndigheter i USA har redan gett sitt godkännande utan anmärkningar. EU-kommissionen inledde i slutet av januari en fördjupad granskning av samarbetets eventuella konsekvenser.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1