Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

Ytterligare ett starkt kvartal för NCAB

”Generellt ser vi ökad aktivitet både från befintliga och nya kunder med nya projekt. Det tyder på att vi tar marknadsandelar,” säger NCABs vd koncernchef Peter Kruk i delårsrapporten.

NCABs nettoomsättning ökade med hela 31 procent till 762,2 miljoner kronor under kvartalet. Orderingången ökade med 118 procent till 1,05 miljarder kronor, jämfört med 486,2 miljoner kronor under samma period förra året. EBITA ökade med 105 procent från 50,6 miljoner kronor till 103,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 99,7 miljoner kronor, upp från 48,1 miljoner kronor under samma period i fjol. Resultat efter skatt landade slutligen på 77,9 miljoner kronor, en gedigen ökning från 20,4 miljoner kronor under jämförelseperioden. Vd koncernchef Peter Kruk säger i delårsrapporten att beteendet som bolaget såg under det första kvartalet, att orderläggningen tidigarelagts på grund av osäkerheten i marknaden både vad gäller komponentbrist och prishöjningar, har fortsatt under andra kvartalet. Huruvida detta är ett nytt normalläge eller inte är svårt att säga. – Det är dock glädjande att vid sidan om detta se en stark underliggande tillväxt och att samtliga segment och alla nya förvärv levererar både vad gäller order, intäkter och resultat. I kvartalets orderingång finns också en prishöjningseffekt från våra leverantörer som vi fört vidare till våra kunder, säger vd:n. Peter Kruk säger att bolaget upplever en ökad aktivitet både från befintliga och nya kunder rent generellt, något han menar tyder på att bolaget tar marknadsandelar. – Det är tydligt att elektroniska applikationer ökar stort beroende på omställningen till mer klimatsmarta lösningar. Vi ser även att många av våra mindre konkurrenter har svårt att bli prioriterade hos de ledande leverantörerna. Det är svårt för dem som inte har en egen bemanning i Kina att upprätthålla relationerna med leverantörerna. Detta drabbar även kunder som till del köper direkt från fabriker i Asien. Detta innebär en tydlig fördel för NCAB. Han avslutar med att säga att bolaget fortsätter att investera i tillväxt och att utveckla bra processer för att förvärva och integrera nya bolag.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-05-14 07:33 V22.4.46-1
Annons
Annons