Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas
Embedded |

Starkt andra kvartal för Prevas

Embeddedbolaget fortsätter att tåga på och rapporterar en nettoomsättning på 313,2 miljoner kronor, en stark uppgång från 194,0 miljoner kronor under samma kvartal i fjol.

– Den goda utvecklingen i år fortsätter och resultatet för andra kvartalet är starkt. Att jämföra resultatet med andra kvartalet föregående år blir speciellt då hela världen drabbades av pandemin. Jämfört med första kvartalet i år så har andra kvartalet två arbetsdagar färre, vilket har en stor påverkan på lönsamheten. Trots det är vårt operativa resultat för andra kvartalet i paritet med första kvartalet, säger vd Johan Strid i delårsrapporten. Men låt os titta på siffrorna under kvartalet. Omsättningen landade på 313 miljoner kronor, jämfört med 194 miljoner kronor under samma period 2020. EBITA-resultatet uppgick till 29,8 miljoner kronor, en ordentlig ökning om 104 procent från 14,6 miljoner kronor under det andra kvartalet i fjol. Resultat efter skatt landade på 17, miljoner kronor under kvartalet, jämför med 11,3 miljoner kronor året dessförinnan. – Marknadsläget upplever vi som mycket starkt. Flertalet kunder inom alla branscher är mycket aktiva och har stora utvecklingsbehov. Efterfrågan spänner sig från förstärkning i kundernas projekt till åtaganden i olika former. Under perioden har internationella kunder hört av sig inom både produktutveckling och produktionsutveckling, vilket vi ser som ett tecken på den starka marknadsposition Prevas har idag, säger Johan Strid. Vd:n forsätter att berätta att man sedan förvärvet av Evotech-koncernen arbetat med integration och även med frågor runt delägande. Varje situation har hanterats med inblandade parter och det har resulterat i utköp av en del minoriteter, bildandet av ett nytt dotterbolag med delägande, Prevas InfoVis AB, och avyttringen av Tritech Solutions AB.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-30 20:03 V22.0.11-2
Annons
Annons