Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza
Elektronikproduktion |

Hanza ökar omsättningen och vänder till vinst under 2Q

Under våren 2021 har Hanza erhållit ett flertal nya kunder och projekt. För att möta efterfrågan fortsätter därför kontraktstillverkaren att vidareutveckla sina tillverkningskluster. Under årets andra kvartal beslutade bolaget om ytterligare investeringar för 35 miljoner kronor.

Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2021 ökade med 13 procent till 633,8 miljoner kronor, från 559,0 miljoner kronor under samma period i fjol. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 40,4 miljoner kronor, en klar förbättring från -12,6 miljoner kronor under jämförelseperioden. Resultat efter skatt landade till slut på 26,0 miljoner kronor under det andra kvartalet, jämfört med -19,6 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020. – Långsiktighet är en ledstjärna för Hanza och det är tydligt att vår strategi ger resultat. Under kvartal två uppvisade cirka 70 procent av Hanza en rörelsemarginal runt 10 procent vilket resulterade i en koncernmarginal om 6,4 procent. Bibehållna finansiella kostnader under expansionen gör att nettoresultatet förbättras betydligt; vinst per aktie uppgick till 0,73 kronor i kvartal två, säger vd Erik Stenfors i ett pressmeddelande. – Vi arbetar med att färdigställa våra nuvarande sex tillverkningskluster. När denna fas är genomförd kommer vi att ytterligare skala upp verksamheten för att möta det globala behov som finns av Hanzas affärsmodell, fortsätter Stenfors.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-1
Annons
Annons