Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© MilDef Elektronikproduktion |

MilDef tittar tillbaka på ett starkt kvartalet

MilDef, som tillverkar stryktålig hårdvara för försvars- och säkerhetsindustrin, kan visa upp en orderingång på 181,7 miljoner kronor, en ökning med 38 procent från fjolåret.

Orderstocken ökade med hela 180 procent under bolagets andra kvartal och uppgick till 634,0 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 81,3 miljoner kronor, jämfört med 51,0 miljoner kronor. Justerad EBITDA uppgick till -2,3 miljoner kronor, jämfört med -3,2 miljoner kronor under samma period 2020. – Aktiviteten på försvarsmarknaden fortsatte att vara gynnsam under det andra kvartalet. Med signifikanta beställningar från Sverige och Norge blev de nordiska satsningarna på försvarsförmåga och beredskap tongivande för MilDefs verksamhet under det andra kvartalet. Efter kvartalets utgång genomförde MilDef ytterligare ett strategiskt betydande förvärv, säger vd och koncernchef Björn Karlsson, i rapporten. Flera förvärv på kort tid Under det Första kvartalet förvärvades norska Sysint AS, vilket bidrog till både ökad tillväxttakt och nya internationella affärsmöjligheter i det andra kvartalet. Sysint AS är verksamt inom tjänster och mjukvara, vilket är två områden där MilDef expanderar. Något senare, efter det andra kvartalets utgång köptes Defcon Solutions AB. – Den starka tillväxten fortsatte i det andra kvartalet vilket gör att vi går in i andra halvåret med en rekordstark orderbok. Fortsatta satsningar på tillväxt och personal ledde till att rörelseresultatet första halvåret inte utvecklades lika positivt som omsättning och bruttomarginal. Blickar vi framåt bedömer verksamheten att marknadspotentialen motiverar fortsatt prioritering av accelererad tillväxt, både organiskt och förvärvsdrivet, fortsätter Björn Karlsson Under sommaren, den fjärde juni närmare bestämt noterades bolaget på Nasdaq Stockholm.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons